OPĆINA OPRISAVCI
..: Flash Menu :..
Gdje sam: Naslovnica | srt.12 [arhiva] [ online: 1][chat][ExcelEvid]
[max online: 35] Broj posjeta:
REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
25.4.2017
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       8.5.2017.


 

OBAVIJEST

       Obavještavamo poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u ponedjeljak 8. svibnja 2017. godine u Oprisavcima, u prostorijama upravne zgrade Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, u Oprisavcima.

Voditelj STP-a: Franjo Stanić


IZBORI 2017.
20.4.2017
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OPRISAVCI


ZAPRIMANJE I OVJERA KANDIDATURA I KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA LOKALNE IZBORE 2017. GODINE

        Poštovani,

        imajući u vidu da rok za zaprimanje i ovjeru kandidatura i kandidacijskih lista za lokalne izbore 2017.god. započinje od 21. travnja 2017. god. u 00:00 sati do 4. svibnja 2017.god. do 24:00 sata.

Uredovno vrijeme za ovjeru očitovanja i predaju kandidacijskih lista/kandidatura je:


 • 21., 24., 25., 26., 27. i 28. travnja i 2. svibnja 2017. od 8:00 do 16:00 sati
 • 22., 23., 29. i 30. travnja i 1. svibnja 2017. – od 10:00 do 14:00 sati
 • 3. svibnja 2017. – od 8:00 do 20:00 sati
 • 4. svibnja 2017. – od 8:00 do 24:00 sata


        Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone:

        Tomislav Beraković, 091 5735 615
        Ankica Galović, 099 2377 445
        Gordana Samardžija, 097 7490 924


        OPRISAVCI, 21.4.2017.
OIP Općine Oprisavci
        - obvezna uputa (redosljed izbornih radnji)IZBORI 2017.
20.4.2017
POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU

       Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (NN 121/16), ovdje možete preuzeti obrazac: Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije.POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
20.4.2017
OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

ZBOG NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA PREGLED PRSKALICA I RASPRŠIVAČA U OPRISAVCIMA
KOJI SE TREBAO ODRŽATI 20.4.2017. POMIČE SE NA PETAK, 12.5.2017. GODINE KOD ZGRADE DVD-a


       MOLIMO VAS DA O RASPOREDU PREGLEDA OBAVIJESTITE VAŠE SUSJEDE I PRIJATELJE POLJOPRIVREDNIKE KOJI NISU DO SADA IZVRŠILI ISPITIVANJE I TIME ISPUNILI ZAKONSKU OBAVEZU.

       U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve.

       Od 26. studenog 2016. godine, svi vlasnici uređaja bez valjanog pregleda i znaka ili sa isteklom registracijom uređaja su u prekršaju i podliježu zakonskim kaznama od 2.000-15.000 kn!
       Priprema uređaja za ispitivanje:
 • Temeljito očistite prskalicu ili raspršivač iznutra i izvana
 • 2/3 ( 70% ) napunite spremnik čistom vodom
 • Provjerite ispravnost manometra, očistite mlaznice i filtere, po potrebi zamjenite neispravne
 • Na ispitivanje ponesite dokument sa OIB-m i ukoliko imate izvješće sa prethodnog pregleda


USKRS
12.4.2017
Čestitka


       Svim žiteljima općine Oprisavci te svim ljudima dobre volje, blagoslovljen i sretan Uskrs želi Općina Oprisavci!JAVNI NATJEČAJ
12.4.2017


USKRSNA IZLOŽBA
7.4.2017
Udruga žena SMILJAK - Oprisavci
PRAVNA POMOĆ
27.3.2017
Sprečavanje zloporabe ugovora o doživotnom uzdržavanju
Savjetovanja s javnošću
22.3.2017
Upravljanje i raspolaganje imovinom Općine OprisavciPoštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:


 1. Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu,
 2. Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
       Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

       Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu moguće je pronaći ovdje.
       Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine moguće je pronaći ovdje.

       Savjetovanje je otvoreno do: 21.04.2017.


JEDNOKRATNA FINANCIJSKA POMOĆ STUDENTIMA
8.3.2017
Obavijest


       Obavještavamo studente koji su u propisanom roku predali zahtjev, te ispunjavaju uvjete Javnog poziva od 2. veljače 2017. godine, da im je 8. ožujka 2017. godine uplaćeno 1.500,00 kn jednokratne novčane pomoći.JAVNI POZIV RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE
8.3.2017
Liječnički pregled djece

P R E D Š K O L A


LIJEČNIČKI PREGLED OBAVLJATI ĆE SE U AMBULANTI ŠKOLSKE MEDICINE, NASELJE SLAVONIJA II, U ULICI A. CESARCA 71, SLAVONSKI BROD, TEL: 415-430

NA PREGLED OBAVEZNO DONIJETI :

- važeću zdravstvenu iskaznicu
- iskaznicu o cijepljenju sa točnim datumima prethodnih cijepljenja
- potvrdu pedijatra ili obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, i preboljenim bolestima
- nalaze ukoliko dijete boluje od neke bolesti, ide na kontrole i slično
- ponijeti zdravstvenu knjižicu djeteta (PLAVA KNJIŽICA)
- PONIJETI DJETETOV OIB

Roditelji djece za prijevremeni upis moraju se javiti prvo u URED DRŽAVNE UPRAVE prije dolaska na pregled.JAVNI NATJEČAJ
17.2.2017
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.  117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 17. veljače  2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.

Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 148.000,00 kuna.

IV.

Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.


Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 20.03.2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci,35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2017. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o načinu raspodjele sredstava


JAVNI NATJEČAJ
17.2.2017
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.  117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 17. veljače  2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 160.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 20.03.2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci,35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2017. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o načinu raspodjele sredstava


Vjerski život
13.2.2017
Proslava Stepinčeva i Gospe Lurdske u Svilaju

      Na Svjetski dan bolesnika, 11. veljače, u župi Svilaj svečano je proslavljen blagdan Gospe Lurdske. Vjernici su se za ovaj blagdan pripremali kroz devetodnevnu duhovnu pripravu. Svakoga dana održavale su se svete mise s početkom u 19 sati. Svakog dana prije misnog slavlja održala se prigodna marijanska pobožnost a vjernici su mogli pristupiti sakramentu ispovijedi. Kroz devet dana u homilijama razmatralo se o Marijinom životu i njenoj ulozi u životu svakog čovjeka. Svakoga dana pri kraju misnog slavlja vjernici su ispred špilje Gospe Lurdske molili litanije i prigodne molitve.

      U petak, 10. veljače, u kapelici blaženog Alojzija Stepinca u Svilaju vjernici su se okupili na svetu misu. U homiliji župnik Jakob Šunjara osvrnuvši se na život blaženika istaknuo je: “Da je upravo njegova iskrena i nepokolebljiva vjera u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu davala snagu i očuvala zajedništvo vjernika u teškim vremenima. Želio je da zajedništvo u euharistiji bude jedno i jedinstveno jer je Crkva utemeljena od samoga Isusa Krista. U euharistijskom zajedništvu trebamo si posvjestiti da smo posebni jer nas Bog u Isusu Kristu ujedinjuje.“

      Na sam dan Gospe Lurdske mnoštvo vjernika se okupilo na euharistiju. Na svečanoj svetoj misi župnik je naglasio: „U povijesnome trenutku po Mariji dolazi Isus Krist. U upravo ta ljudska povezanost sa Bogom dolazi po Blaženoj Djevici Mariji. Nakon uznesenja na nebo ona se više puta i na više načina objavljivala čovječanstvu no njezina poruka je uvijek bila molitva i važnost molitve u odnosu prema Bogu. Nakon homilije vjernici koji su se osjećali spremni pristupili su i primili sakrament bolesničkog pomazanja. Na kraju misnog slavlja izmolile su se litanije ispred špilje Gospe Lurdske.

Katarina MešinPomoć studentima - Javni poziv
2.2.2017
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 2. veljače 2017. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2016./2017.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć imaju redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2016/2017. za razdoblje od 1. listopada 2016. do 15. srpnja 2017. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2015./2016.)

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: zahtjev | odluka | izjava

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE DO 28. VELJAČE 2017. GODINE!   JAVNI POZIV - SAVJETODAVNA SLUŽBA
1.2.2017
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH PROMETNICA

       Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika u 2018. godini.

       Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV.Pokladno jahanje
16.1.2017
KONJOGOJSKA UDRUGA „SLAVONIJA“ POD POKROVITELJSTVOM OPĆINE OPRISAVCI ORGANIZIRA TRADICIONALNO SEDMO PO REDU

POKLADNO JAHANJE U OPRISAVCIMA


U NEDJELJU, 12. VELJAČE 2017. GODINE
S POČETKOM U 10:30 SATI
ISPRED NOVE DVORANE U OPRISAVCIMA.     Kako je predviđeno programom, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati povorka pokladnih jahača posjetiti će tri postaje u naselju Oprisavci. U povorci će sudjelovati 50-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Učesnici:


KU SLAVONIJA Slavonski Brod
KU LIPICANAC Ruščica
KU SIKIREVCI Sikirevci
ERGELA Dorić Svilaj
ERGELA Medvidović Sikirevci


FOTOGRAFIJE D. BERAKOVIĆ
FOTOGRAFIJE ŠOKAČKI PORTAL


    Pozivamo sve ljubitelje tradicijske kulture da svojom nazočnošću podrže ovu manifestaciju!


Općinski načelnik: Pejo Kovačević

.: komentiraj :.

[vidi knjigu gostiju]
- stranica br. 12 -