OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | srt.14 [arhiva] [ online: 3][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:
Stožer CZ: PROPUSNICE!
1.4.2020


PROPUSNICE


      Ukoliko imate pristup sustavu eGrađani, propusnice možete zatražiti na epropusnice.gov.hr

      U suprotnom, e-mail za podnošenje zahtjeva Stožeru civilne zaštite je cz.oprisavci@gmail.com

      Propusnica će biti dostavljena na mail s kojega je zatražena u najkraćem mogućem roku.

      U zahtjevu je potrebno dostaviti:

      - ime i prezime,
      - adresu prebivališta,
      - OIB,
      - dan/datum za koji se traži propusnica,
      - razlog traženja propusnice (za skrb o starijim članovima obitelji dostaviti podatke: ime prezime i adresa),
      - kratko obrazloženje razloga ukoliko se traži više od jednog dana trajanja propusnice

      Stožer CZO Oprisavci po potrebi može zatražiti dodatne dokaze ukoliko iz zahtjeva nije jasna svrha traženja propusnice.


       Kontakt telefoni:

      - 035 227 501 / 035 227 311
      - 091 7972 720
      - 099 2377 444

      Sukladno uputama Stožera CZ BPŽ propusnice se izdaju samo za jedan dan, osim u iznimnim slučajevima koje procjenjuje lokalni Stožer CZ.

      Još jednom vas molimo, da propusnice tražite samo u slučajevima kada neodgodivo morate napuštati mjesto prebivališta iz razloga koji se ne mogu odgoditi!

Za kretanje unutar područja jedne općine NIJE POTREBNA PROPUSNICA! Osobe se mogu slobodno kretati između naselja unutar općine na kojoj imaju prebivalište bez propusnice, ali se sukladno važećim odlukama Nacionalnog stožera NE SMIJU zadržavati na javnim površinama (trgovi, parkovi, igrališta).



VAŽNO!
Izdavanje propusnica poljoprivrednicima


Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom
izdavati propusnice poljoprivrednicima

Zagreb/Slavonski Brod, 25.ožujka 2020.

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. 

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) - zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone. 

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice
 Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama. Tako se u Brodsko-posavskoj županiji možete javiti na 035/487-545 ili 091/4882-819 te e-mail zeljko.kucjenic@mps.hr.



Stožer CZ RH: Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH
23.3.2020
Stožer CZ RH: Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH


I.


S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa koronavirusa, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.


Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f.  putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, 
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.


Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere: 
 • socijalnog distanciranja
 • nezadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke. 
Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: 
 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i 
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite
IV.


Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke. 

Cijela Odluka dostupna je na ovoj poveznici.

V A Ž N O

Propusnicu možete zatražiti putem elektroničke pošte ured@opcina-oprisavci.hr. U zahtjevu je potrebno navesti: ime i prezime, adresu, OIB, te razlog traženja propusnice, dan za koji trebate propusnicu (1 dan). Na isti mail dobit ćete propusnicu koju ne morate printati nego policijskom službeniku istu pokazat s mobitela.


Osobe koje imaju prebivalište na području općine Oprisavci a iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama, ili zbog kupnje hrane i osnovnih potrebština (koje se ne mogu nabaviti u mjestu prebivališta) moraju odlaziti iz mjesta svog prebivališta, propusnicu mogu zatražiti od Stožera civilne zaštite Općine Oprisavci od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 15 sati u prostorijama Općine Oprisavci.


Molimo sve koji će zatražiti propusnicu da to čine samo u slučaju stvarne potrebe i nužde, te da istu ne zloupotrebljavaju, u cilju uspješnog provođenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Također molimo sve koji će dolaziti u prostorije Općine zatražiti propusnicu da se pridržavaju SVIH AKTUALNIH MJERA OPREZA, a prvenstveno da ne ulaze u prostorije Općine ukoliko se unutra nalaze osobe koje čekaju izdavanje propusnice, odnosno da svoj red na izdavanje propusnice sačekaju vani i održavaju propisane razmake od 1 metra na otvorenom, odnosno 2 metra u zatvorenom prostoru!

Radi vođenja evidencije o izdanim propusnicama osobe koje istu zatraže moraju predočiti osobnu iskaznicu!

Stožer civilne zaštite Općine Oprisavci zadužen je isključivo za izdavanje propusnica osobama koje su primorane napustiti mjesto prebivališta iz vitalnih obiteljskih razloga (pružanje skrbi djeci ili starijim osobama, kupnja hrane i osnovnih potrepština), uz uvjet pridržavanja mjera socijalnog distanciranja i ne zadržavanja na javnim prostorima!

Osobama koje imaju radnu obvezu za putovanje uvjetovano poslom, propusnicu izdaje POSLODAVAC!

Za pravne osobe, obrtnike, OPG:

PROPUSNICA ZA POSLOVNO UZROKOVANE POTREBE NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA (pdf)
PROPUSNICA ZA POSLOVNO UZROKOVANE POTREBE NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA (docx)


Stožer CZ RH: STROGE ZABRANE ZADRŽAVANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA!
21.3.2020
Stožer CZ RH - ODLUKE


ZABRANA OKUPLJANJA NA IGRALIŠTIMA I DJEČJIM IGRALIŠTIMA
Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH do daljnjeg se zabranjuje korištenje dječjih igrališta, sportskih terena i igrališta za rekreaciju. Molimo sve stanovnike Općine Oprisavci da se pridržavaju navedenog!


KORONAVIRUS.HR
17.3.2020
Službena stranica Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu



...


Hrvatski zavod za javno zdravstvo
17.3.2020
KORONAVIRUS





Stožer CZ BPŽ: Preporuča se odgoda odnosno otkazivanje svih javnih okupljanja
11.3.2020
PREPORUKA: odgodite sve javne skupove





Hrvatski zavod za javno zdravstvo COVID-19
5.3.2020




OPREZ!
5.3.2020


REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
27.2.2020
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       09.03.2020.


 

OBAVIJEST

         Obavještavamo zainteresirane poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u PONEDJELJAK 9. ožujka 2020. godine.



IZGRADNJA ŠUMSKIH CESTA
20.2.2020

OBAVIJEST
O PROVEDBI PROJEKTA – Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zapadne trnjanske šume“

     Općina Oprisavci je dana 21. prosinca 2017. godine podnijela Zahtjev za potporu za Podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku  infrastrukturu«.

     Nakon završene administrativne obrade Zahtjeva za potporu, provedene javne nabave i odabira izvođača radova utvrđeno je da Općina Oprisavci udovoljava svim propisanim uvjetima te joj je 11. veljače 2020. godine izdana Odluka o dodjeli sredstava (KLASA: 440-12/17-04-03-03/0006, URBROJ: 343-1501/17-20-017).
Projekt za koji su dodijeljena sredstva predviđa rekonstrukciju dva postojećeg traktorskog puta/vlake u šumske ceste ukupne dužine 2.461 metara. Traktorski putevi koji su predviđeni za rekonstrukciju nalaze se na području katastarskih općina Oprisavci i Trnjanski Kuti.. Vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi temeljem Odluke o dodjeli sredstava) iznosi 2.618.164,19 kuna.

     Cilj ovog projekta je povećanje gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom, omogućiti će se bolja zaštita šuma (naročito zaštita od šumskih požara), također povećati će se općekorisne funkcije šuma, otvoriti će se nova područja za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda te će se pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika uz dugoročne ekonomske koristi.

     Neposredni rezultat provedbe projekta je uređenje šumske infrastrukture, odnosno izgrađene šumske cesta „Oprisavci“ i „Trnjanski Kuti“ ukupne dužine od 2.461 metara.

     Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije, s udjelom sufinanciranja 85% EU i 15% RH u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.



OPREZ - VIRUS "Koronavirus"
4.2.2020


POZIV
29.1.2020


OBAVIJEST
24.1.2020
Obavijest matičnog ureda


PROSTORNI PLAN UREĐENJA
22.1.2020
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci (KLASA: 023-05/18-01/42, URBROJ: 2178/14-01-18-1; objava: "Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije broj 24/18)


Pokladno jahanje
22.1.2020
KONJOGOJSKA UDRUGA „SLAVONIJA“ POD POKROVITELJSTVOM OPĆINE OPRISAVCI ORGANIZIRA TRADICIONALNO 10. PO REDU

POKLADNO JAHANJE
U OPRISAVCIMA


U NEDJELJU, 9. VELJAČE 2020. GODINE
S POČETKOM U 11:00 SATI
ISPRED DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA.


     Kako je predviđeno programom, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati povorka pokladnih jahača prolaziti će kroz naselje Oprisavci te se zaustaviti tri postaje. U povorci će sudjelovati 70-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Učesnici:


KU SLAVONIJA Slavonski Brod
KU LIPICANAC Ruščica
KU SIKIREVCI Sikirevci
ERGELA Dorić Svilaj
ERGELA Medvidović Sikirevci



















    Pozivamo sve ljubitelje tradicijske kulture da svojom nazočnošću uveličaju i podrže ovu manifestaciju!



OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA
22.1.2020
Revalorizacija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

        Poštovani,

        prošle godine na snagu je stupio Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 65/19), KLASA: 011-01/18-01/33, URBROJ: 525-07/0362-19-14 od 10. lipnja 2019. kojim je propisano da se revalorizacija provodi ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža ili viša u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu.

        Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada utvrđuje se na temelju dvostruke početne zakupnine iz Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 89/18) koja se umanjuje za 5%.

        Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada za pojedina naselja u općini Oprisavci prikazana je na način i u tablici kako slijedi:

 

katastarska općina oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinici livade pašnjaci trstici, močvare, neplodno tlo
Oprisavci  668 383 239 239
Trnjanski Kuti  668 383 239 239
Poljanci  668 383 239 239
Svilaj  668 383 239 239
Stružani  668 383 239 239
Zoljani  668 383 239 239
Prnjavor  668 383 239 239
Novi Grad  668 383 239 239


Ovim putem mole se svi zakupoprimci PZRH
da odgode plaćanje zakupnine za 2020. godinu
dok se ne naprave aneksi postojećiih ugovora
s revaloriziranom cijenom zakupnine
kako bi se cijene zakupa uskladile s navedenim pravilnikom,
te kako zakupoprimci ne bi imali preplatu ili dug
zakupnine za 2020. godinu.


        Za sva dodatna pitanja obratite se u Općinu, u Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci.



JAVNI NATJEČAJ - KULTURA
14.1.2020
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2020. godinu

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.127/17 ),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14 ,70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 46. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 03/18) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 14. siječnja 2020. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2020. godinu


I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 40.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom javnog natječaja.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 14.  veljače 2020. godine do 15,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci, 35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2020. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević



Dokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


JAVNI NATJEČAJ - SPORT
14.1.2020
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2020. godinu

      

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.127/17 ), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14 ,70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 46. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 03/18) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 14. siječnja 2020. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2020. godinu


I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 225.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 100.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr

 

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 14. veljače 2020. godine do 15,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 35212 GARČIN, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u sportu za 2020. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

 

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

 

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević



Dokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


OPREZ
09.01.2020


Pomoć studentima - Javni poziv
30.12.2019
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 30. prosinca 2019. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2019./2020.

       Pravo na pomoć imaju: redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2019/2020. za razdoblje od 01. listopada 2019. do 15. srpnja 2020. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva (koji možete ispuniti na računalu) uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci.

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: PDF zahtjev koji možete ispuniti na računalu (PDF preuzmite na računalo prije ispunjavanja)

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE OD 2. DO 31. SIJEČNJA 2020. GODINE!   




- stranica br. 15 -