OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | srt.12 [arhiva] [ online: 3][chat][ExcelEvid]
[max online: 56] Broj posjeta:
Čestitka
21.12.2017


OTKUP PET, ALU I STAKLENE AMBALAŽE
15.12.2017
Na reciklažnom dvorištu počeo otkup PET i ALU STAKLENE ambalaže

       Na reciklažnom dvorištu u Oprisavcima, Hrvatskih branitelja 87, od danas se može predati ambalaža za koju se dobiva povratna naknada od 50 lipa.

       Povratna naknada može se dobiti SAMO I ISKLJUČIVO za ambalažu koja na sebi ima otisnut logo "POVRATNA NAKNADA 50 lp" (slika lijevo).

       Ambalaža (PET, ALU I STAKLENA) koja nije u sustavu povrata odnosno nema logo POVRATNA NAKNADA 50 lp, također se može predati u reciklažno dvorište na daljnje postupanje odnosno zbrinjavanje, ali bez povratne naknade.


       Molimo sve koji će donositi PET (plastičnu), ALU (aluminijsku) i STAKLENU ambalažu da ista prilikom predaje bude čista, u potpunosti ispražnjena i po mogućnosti bez čepova!

       Na reciklažno dvorište osim povratne ambalaže možete dovesti i sav ostali otpad iz kućanstva poput, željeza, tekstila, elektroničkog otpada i sve drugo što je navedeno na stranicama tvrtke RAKITOVAC d.o.o. koja upravlja reciklažnim dvorištem.


RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JE:

PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK

od 8:00 do 13:00 satiSVETI NIKOLA
5.12.2017
Obilježavanje blagdana Svetog Nikole

       5. prosinca 2017. godine u osnovnoj školi STJEPAN RADIĆ u Oprisavcima u organizaciji ravnateljice Ivane Vukovarac, pod pokroviteljstvom Općine Oprisavci zastupane po općinskom načelniku Peji Kovačeviću, povodom obilježavanja dana Svetog Nikole, članovi Kazališne družine "Ivana Brlić Mažuranić" iz Slavonskog Broda izveli su prigodnu kazališnu predstavu BLAGDANSKA ŽELJA CRVENKAPICE.

       Predstavi je prisustvovalo stotinjak djece polaznika nižih razreda (1.-4.), te djeca predškolske uzrasti koja pohađaju igraonicu "Pčelica".

       Nakon vrlo lijepe predstave Sveti Nikola djeci je podijelio prigodne darove. Fotografije ovog događaja možete pogledati na Facebook stranicama općine Oprisavci.REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
28.11.2017
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       6.12.2017.


 

OBAVIJEST

       Obavještavamo poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u SRIJEDU 6. prosinca 2017. godine

U PROSTORIJAMA NOVE DVORANE U OPRISAVCIMA (mala sala - prostor do zgrade pošte).HRVATSKE ŠUME
13.11.2017
HRVATSKE ŠUME otkupljuju šume i šumska zemljišta


OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM RADNICIMA

Šumarija Trnjani potražuje 10 radnika za poslove sadnje sadnica
koji trebaju biti obavljeni do kraja godine.
Uz prijavu preko Agencije dnevnica iznosi 145 kuna plus prijevoz 220 kuna.

Zainteresirani se za dodatne informacije mogu javiti na telefon 031/204-544
Agencija d.o.o., Vukovarska 10/1, 31000 Osijek.


UČILIŠTE LIBAR
9.11.2017
Osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom


Dani sjećanja
30.10.2017
Obilježavanje blagdana Svih svetih

        Povodom obilježavanja nadolazećeg blagdana Svih svetih, općinski načelnik Pejo Kovačević u pratnji zamjenice Marije Stojanović, zapalili su svijeće i položili cvijeće na grobove poginulih i umrlih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata na svim grobljima na području općine Oprisavci.

 

 

 

 

 

 

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
20.10.2017
Prikupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu biljaSAKUPLJANJE AMBALAŽE
OD SREDSTAVA ZA ZAŠTIU BILJA
U SRIJEDU, 25.10.2017. OD 9:00 DO 10:30 SATI
U OPRISAVCIMA
AGRO-DOM RAŠIĆ, Savska ulica 279.


OBVEZNO PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU I OIB!
VJERSKI ŽIVOT
16.10.2017


PONIŠTENJE NATJEČAJA
12.10.2017
Poništenja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

      Poništenje natječaja - kultura
      Poništenje natječaja - sport


JAVNI NATJEČAJ - SPORT - P O N I Š T E N O
9.10.2017
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 09. listopada 2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

III.
Iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa biti će određen Proračunom općine Oprisavci za 2018.g.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr

 

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 09. studenoga  2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 35212 GARČIN, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u sportu za 2018. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

 

VII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

 

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


JAVNI NATJEČAJ - KULTURA - P O N I Š T E N O
9.10.2017
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 09. listopada 2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.
Iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa biti će određen Proračunom općine Oprisavci za 2018.g.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 09.11.2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci, 35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2018. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

 

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


OGLASNA PLOČA
9.10.2017
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

      Javni poziv na uvid u spis predmeta


REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
26.9.2017
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       4.10.2017.


 

OBAVIJEST

       Obavještavamo poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u SRIJEDU 4. listopada 2017. godine u Oprisavcima, u prostorijama upravne zgrade Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, u Oprisavcima.

Voditelj STP-a: Franjo Stanić


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
22.9.2017
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/REFERENTICA-ADMINISTRATIVNA TAJNICA


Radno mjesto


 OPRISAVCI, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 1
 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 U cijelosti
 22.9.2017.
 30.9.2017.
 Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike 
 • excel
 • word
 • internet


Opis posla: priprema odluka, vođenje zapisnika, pisanje dopisa.

Uvjeti: završena srednja škola ekonomskog, upravnog, birotehničkog ili drugog društvenog smjera i da nezaposlene osobe nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Uz zamolbu i životopis potrebno je priložiti dokaz o završenoj školi, uvjerenje HZZ-a o prijavi u evidenciju, dokaz o državljanstvu, potvrdu HZMO o radnom stažu.

Poslodavac


Poslodavac:  OPĆINA OPRISAVCI
Kontakt:  (pismena zamolba) Trg Svetog Križa 16, 35 213 Oprisavci


Elementarna nepogoda SUŠA
4.9.2017
Elementarna nepogoda u Brodsko-posavskoj županiji

      Župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić zbog dugotrajne suše i visokih temperatura tijekom proteklih mjeseci, 4. rujna 2017. godine proglasio je stanje elementarne nepogode izazvane nedostatkom oborina - SUŠOM na području Brodsko-posavske županije.

      Na čitavom području županije nanesene su velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2017. godine te je došlo do propadanja usjeva.

      Sušom su najviše pogođeni ratari, povrtlari, voćari i stočari, a najviše štete pretrpjeli su kukuruz, soja i ostale uljarice te voće i povrće.
POZIVAJU SE POLJOPRIVREDNICI

koji imaju poljoprivredne kulture na području općine Oprisavci
da svoje štete prijave Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

na obrascu EN-P u prostorijama Općine Oprisavci, u Oprisavcima, Trg Svetog Križa 16

do 11. rujna 2017. godine!


Županovu odluku u cijelosti možete pročitati ovdje.


SPORT
30.8.2017
HRVATSKA U-17OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA
28.8.2017
Analiza tla

      Brodsko-posavska županija i Općina Oprisavci sklopili su Sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima “ na području Brodsko-posavske županije. Ovim projektom analizirat će se do 512 uzoraka na području naše županije. Cijena kontrole tla iznosi 390,00 kn s PDV-om, a sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurat će se u sljedećim postotnim udjelima:

      BPŽ- 50% ili 195,00 kn po uzorku
      Općina Oprisavci – 30% ili 117,00 kn po uzorku
      Krajnji korisnik – 20% ili 78,00 kn po uzorku

      Ovim putem pozivamo zainteresirane korisnike da popune zahtjev na propisanom obrascu, te isti dostave u Općinu Oprisavci ili na adresu Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije, I. Cankara 76, 35000 Slavonski Brod.

      OBRAZAC za preuzimanje


IGRAONICA
24.8.2017
Upisi 2017./2018.UDžBENICI
22.8.2017
Preuzimanje udžbenika za novu školsku godinu 2017./2018.

      Obavještavamo roditelje učenika osnovnih škola s područja općine Oprisavci da se od srijede 23. kolovoza mogu preuzimati knjige za nadolazeću školsku godinu.

      Udžbenici se mogu preuzeti svaki dan u vremenu od 7:30 do 15:30 sati u prostorijama Općine Oprisavci.


IZBORI 2017.
27.6.2017


UDžBENICI - VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
21.6.2017
Povratak udžbenika - VAŽNO!

      Obavještavamo roditelje učenika osnovnih škola s područja općine Oprisavci da trebaju vratiti udžbenike koje su zadužili početkom školske godine, da bi se isti kompletirali i priredili za podjelu slijedećoj generaciji učenika!

      Udžbenici se trebaju razdužiti od ponedjeljka 26.6.2017. do petka 30.6.2017. godine u prostorijama Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, u vremenu od 8 do 15 sati. Službenici Općine kontrolirati će svaki pojedinačni komplet udžbenika, te evidentirati razduženje vraćenih udžbenika.

      Molimo da provjerite da su svi udžbenici u kompletu, odnosno da naglasite ako je koji od udžbenika iz nekog razloga neupotrebljiv, ili nedostaje.

RADNE BILJEŽNICE I RADNE UDŽBENIKE (U KOJE SE PIŠE) NIJE POTREBNO VRAĆATI!NK ZADRUGAR - OPRISAVCI
19.6.2017
50 godina klubaSport
19.6.2017
NAJVEĆA DONACIJA U HRVATSKOM NOGOMETU!

      Nogometni klub Sloga Stružani u akciji „Maknimo djecu s ulica“, njemačkog tekstilnog lanca KiK, primili su donaciju  kompleta dresova (dugi i kratki rukav). Uprava i igrači NK Sloga Stružani sretni su što su bili dio akcije. Uprava, na čelu s predsjednikom još se jednom zahvaljuje KiK-u na donaciji dresova,inače Sloga se takmiči u 3.žnl istok Brodsko-posavske županije.

      Povodom akcije „Maknimo djecu s ulice!“, već treći put, najveći europski tekstilni trgovac odjećom, njemački KiK Textilien, hrvatskim klubovima donira nogometne dresove za sve uzraste. Dresovi su clima cool, a sadrže gornji i donji dio, štucne te sportsku torbu po setu momčadi.


      KiK Textilien, njemački tekstilni lanac i broj 1 u Europi, jedna je od najbrže rastućih tvrtki na ovom području. U ljeto 2011. god. KiK je ušao u Hrvatsku i malo je reći osvojio tržište najbržom ekspanzijom u zemlji. Sada je KiK u svim hrvatskim gradovima, a nedavno je otvorena 72., dok je dugoročni plan preko 100 filijala.

      Na pravom mjestu u pravo vrijeme - KiK kupcima nudi zaista sve, od trendy odjeće za cijelu obitelj, nakita i ukrasa, dječjih igračaka, kućnih i ostalih potrepština, pa do modnih dodataka za kućne ljubimce – odlična kvaliteta za nevjerojatno povoljne cijene!

      Svakim danom KiK u Hrvatskoj zapošljava nove ljude, a trenutno se ponosi sa preko 500 djelatnika. Ova uspješna tvrtka svojom efikasnošću postavlja nove trendove u poslovanju. Hrvatska je u odnosu na druge države u kojima KiK posluje u vrhu poslovanja, samo 2015. god. KiK je u Hrvatskoj ostvario promet od gotovo 34 milijuna €.

      Prva poslovnica otvorena je 1994. god. u njemačkom Düsseldorfu, danas KiK posluje sa preko 3.260 filijala diljem Njemačke, Austrije, Češke, Slovenije, Hrvatske, Poljske i Slovačke u kojima zapošljava gotovo 22.000 radnika. Ovo mega poduzeće sa sjedištem u njemačkom Bönen-u, godišnje ostvaruje promet od preko 1,75 milijardi €.

      Na njemačkom je KiK skraćenica za „Kunde ist König, što prevedeno znači “Kupac je kralj“, a upravo to je i glavni moto ovog tekstilnog lanca. Dođite provjeriti!MEĐUNARODNI OLDTAJIMER SUSRET
19.6.2017
Oldtajmerski klub "BROD NA SAVI"OBAVIJEST
19.6.2017
Obavijest


       Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

       http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizičkim-i-pravnim-osobama/

Agencija za poljoprivredno zemljište


ZAŠTITA OKOLIŠA
12.6.2017
Edukacija o zaštiti okoliša

       Sukladno Zakonskim odredbama po kojima su Jedinice lokalne samouprave dužne provoditi edukacije što većeg broja ljudi, predstavljamo prezentaciju dr.sc. Ž. Lambaša-Belak na temu UPRAVLJANJE OKOLIŠEM - ZAŠTITA OKOLIŠA.

       PREZENTACIJA - ZAŠTITA OKOLIŠAŠARNENICA 2017.
7.6.2017
Udruga žena SMILJAK - OprisavciPOREZ NA NEKRETNINE
24.5.2017
OBAVIJEST VLASNICIMA I KORISNICIMA STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA

POREZ NA NEKRETNINE

VAŽNA OBAVIJEST SVIM VLASNICIMA I KORISNICIMA STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA
NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI


       Stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon), od 01.01.2018. godine uvodi se porez na nekretnine. Sukladno članku 40. Zakona, Jedinice lokalne samouprave obvezne su ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

       Također su dužne uskladiti podatke u Evidenciji iz navedenog članka Zakona sa stvarnim stanjem na terenu.


       Stoga pozivamo sve vlasnike stambenih i poslovnih prostora s područja općine Oprisavci da popune obrazac Porez na nekretnine - stambeni prostor odnosno Porez na nekretnine - poslovni prostor te isti dostave putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci, telefaks: 227 501, e-mail: ured@opcina-oprisavci.hr do 31.10.2017. godine.

VAŽNO!

Ukoliko porezni obveznik do 31.10.2017. godine ne dostavi tražene podatke, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona, jedinica lokalne samouprave će poreznu obvezu utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže S NAJVIŠIM KOEFICIJENTIMA utvrđenima ovim Zakonom ZA STANJE I DOB NEKRETNINE!

       Obrasci za stambene i poslovne prostore dostupni su za preuzimanje i elektroničko popunjavanje a možete ih otvoriti i preuzeti klikom na slijedeće poveznice:

Porez na nekretnine –STAMBENI PROSTOR
Porez na nekretnine –POSLOVNI PROSTORIZBORI 2017.
21.5.2017
REZULTATI PRVOG KRUGA LOKALNIH IZBORA 21.5.2017.REZULTATI PRVOG KRUGA GLASOVANJA ZA OPĆINU OPRISAVCI

UKUPNO REGISTRIRANO BIRAČA: 2.060 (glasovalo 1.189 = 57,72%)


REZULTATI GLASOVANJA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Ukupno pristupilo glasovanju: 1.189 birača
Važećih listića: 1.164 (97,90%)
Nevažećih listića: 25 (2,10%)

PEJO KOVAČEVIĆ - SDP dobio je 679 glasova (57,11%)
FRANJO JAREDIĆ struč. spec.ing.aedif. - HDZ dobio je 372 glasa (31,29%)
MIJO UREMOVIĆ - HSS dobio je 113 glasova (9,50%)

Izabrani općinski načelnik Općine Oprisavci u mandatu 2017.-2021. je

PEJO KOVAČEVIĆ (SDP)REZULTATI GLASOVANJA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA (13 vijećnika):

Ukupno pristupilo glasovanju: 1.179 birača
Važećih listića: 1.144 (97,03%)
Nevažećih listića: 35 (2,97%)

Lista br. 4:   SDP-HSLS n.l. MIJO VLADIĆ 475 glasova (41,52%) - 6 vijećnika
Lista br. 1:   HDZ n.l. FRANJO JAREDIĆ struč.spec.ing.aedif. 436 glasova (38,11%) - 5 vijećnika
Lista br. 2:   HSS n.l. MIJO UREMOVIĆ 162 glasa (14,16%) - 2 vijećnika
Lista br. 3:   MODES n.l. ANTUN LUKETIĆ 71 glas (6,20%) - 0 vijećnika

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA/ŽUPANICU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE:

Ukupno pristupilo glasovanju: 1.182 birača
Važećih listića: 1.148 (97,12%)
Nevažećih listića: 34 (2,88%)

Kand. br. 2:   DANIJEL MARUŠIĆ dr.sc. - HDZ, HDSSB, HSP, HKS, SU 721 glas (61,00%)
Kand. br. 5:   RUŽICA VUKOVAC - MOST, DUSPARA MIRKO NL 205 glasova (17,34%)
Kand. br. 4:   DAVOR VLAOVIĆ - HSS, SDP, HSU, LABUR., HSLS, REFORM. 173 glasa (14,64%)
Kand. br. 3:   TOMISLAV VIDOŠEVIĆ dipl.uc.rn. - ŽIVI ZID 29 glasova (2,45%)
Kand. br. 1:   KATICA GOLUBIČIĆ ing. - HSP-AS 20 glasova (1,69%)
Izvor: DIP

              Službeni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Oprisavci
              Službeni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Oprisavci

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA


IZBORI 2017.
11.5.2017
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OPRISAVCI
Uredovno vrijeme za ovjeru očitovanja i predaju financijskih izvještaja političkih stranaka koje djeluju na području Općine Oprisavci je:


 • SUBOTA, 13. SVIBANJ OD 9:00 DO 16:00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINE


        Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon:

 
        Ankica Galović, 099 2377 445
  


        OPRISAVCI, 11. svibanj .2017.
OIP Općine Oprisavci18. RAZIGRANE GRIVE
5.5.2017
Trnjanski Kuti, 7. svibnja 2017.


       U organizaciji Konjogojske udruge Slavonija u Trnjanskim Kutima u općini Oprisavci održana je 18. tradicionalna manifestacija "Razigrane grive". Sedamnaest zaprega sudjelovalo je u svečanom defileu kroz selo. Došli su zaljubljenici u konje iz brojnih sela Brodsko posavske županije, ali i iz susjednih slavonskih županija, Babine Grede, Branjinog Vrha, Đakova...

       Izabrane su najljepša, najuparenija i najizvornija svatovska zaprega, a održano je i natjecanje u vožnji dvoprega i tekličko jahanje. Najljepša zaprega je po izboru stručne komisije ona Ivana Maroševića iz Tisovca kod Nove Gradiške, a po izboru publike zaprega Igora Baboselca iz Donje Bebrine.

       Podršku manifestaciji i ove godine dala je Brodsko posavska županija.  Župan Danijel Marušić i resorni pročelnik Željko Burazović izraziili su zadovoljstvo očuvanjem konjogojske tradicije. Manifestaciju su posjetili i saborski zastupnici Davor Vlaović i Marko Šimić, koji su pak naglasili važnost očuvanja hrvatskog identiteta kroz običaje, tradicijsku kulturu, folkor, narodne nošnje i uzgoj konja. (Foto: Tomislav Zečević i brodpotral.hr)
IZBORI 2017.
5.5.2017
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OPRISAVCIOIP Općine Oprisavci


IZBORI 2017.
20.4.2017
POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU

       Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (NN 121/16), ovdje možete preuzeti obrazac: Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije.JAVNI RAD 2017.
2.5.2017


 
OBAVIJEST

       Obavještavamo zainteresirane za rad u Javnim radovima na poslovima uništavanja ambrozije da je Općina Oprisavci na stranicama HZZ-a raspisala natječaj za prijem 5 radnika. Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Voditelj STP-a: Franjo Stanić


IZBORI 2017.
20.4.2017
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OPRISAVCI


ZAPRIMANJE I OVJERA KANDIDATURA I KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA LOKALNE IZBORE 2017. GODINE

        Poštovani,

        imajući u vidu da rok za zaprimanje i ovjeru kandidatura i kandidacijskih lista za lokalne izbore 2017.god. započinje od 21. travnja 2017. god. u 00:00 sati do 4. svibnja 2017.god. do 24:00 sata.

Uredovno vrijeme za ovjeru očitovanja i predaju kandidacijskih lista/kandidatura je:


 • 21., 24., 25., 26., 27. i 28. travnja i 2. svibnja 2017. od 8:00 do 16:00 sati
 • 22., 23., 29. i 30. travnja i 1. svibnja 2017. – od 10:00 do 14:00 sati
 • 3. svibnja 2017. – od 8:00 do 20:00 sati
 • 4. svibnja 2017. – od 8:00 do 24:00 sata


        Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone:

        Tomislav Beraković, 091 5735 615
        Ankica Galović, 099 2377 445
        Gordana Samardžija, 097 7490 924


        OPRISAVCI, 21.4.2017.
OIP Općine Oprisavci
        - obvezna uputa (redosljed izbornih radnji)IZBORI 2017.
20.4.2017
POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU

       Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (NN 121/16), ovdje možete preuzeti obrazac: Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije.POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
20.4.2017
OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

ZBOG NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA PREGLED PRSKALICA I RASPRŠIVAČA
KOJI SE TREBAO ODRŽATI 20.4.2017. POMIČE SE NA PETAK, 12.5.2017. GODINE


       MOLIMO VAS DA O RASPOREDU PREGLEDA OBAVIJESTITE VAŠE SUSJEDE I PRIJATELJE POLJOPRIVREDNIKE KOJI NISU DO SADA IZVRŠILI ISPITIVANJE I TIME ISPUNILI ZAKONSKU OBAVEZU.

       U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve.

       Od 26. studenog 2016. godine, svi vlasnici uređaja bez valjanog pregleda i znaka ili sa isteklom registracijom uređaja su u prekršaju i podliježu zakonskim kaznama od 2.000-15.000 kn!
       Priprema uređaja za ispitivanje:
 • Temeljito očistite prskalicu ili raspršivač iznutra i izvana
 • 2/3 ( 70% ) napunite spremnik čistom vodom
 • Provjerite ispravnost manometra, očistite mlaznice i filtere, po potrebi zamjenite neispravne
 • Na ispitivanje ponesite dokument sa OIB-m i ukoliko imate izvješće sa prethodnog pregleda


USKRS
12.4.2017
Čestitka


       Svim žiteljima općine Oprisavci te svim ljudima dobre volje, blagoslovljen i sretan Uskrs želi Općina Oprisavci!JAVNI NATJEČAJ
12.4.2017


USKRSNA IZLOŽBA
7.4.2017
Udruga žena SMILJAK - Oprisavci
PRAVNA POMOĆ
27.3.2017
Sprečavanje zloporabe ugovora o doživotnom uzdržavanju
Savjetovanja s javnošću
22.3.2017
Upravljanje i raspolaganje imovinom Općine OprisavciPoštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:


 1. Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu,
 2. Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
       Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

       Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu moguće je pronaći ovdje.
       Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine moguće je pronaći ovdje.

       Savjetovanje je otvoreno do: 21.04.2017.


JEDNOKRATNA FINANCIJSKA POMOĆ STUDENTIMA
8.3.2017
Obavijest


       Obavještavamo studente koji su u propisanom roku predali zahtjev, te ispunjavaju uvjete Javnog poziva od 2. veljače 2017. godine, da im je 8. ožujka 2017. godine uplaćeno 1.500,00 kn jednokratne novčane pomoći.JAVNI POZIV RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE
8.3.2017
Liječnički pregled djece

P R E D Š K O L A


LIJEČNIČKI PREGLED OBAVLJATI ĆE SE U AMBULANTI ŠKOLSKE MEDICINE, NASELJE SLAVONIJA II, U ULICI A. CESARCA 71, SLAVONSKI BROD, TEL: 415-430

NA PREGLED OBAVEZNO DONIJETI :

- važeću zdravstvenu iskaznicu
- iskaznicu o cijepljenju sa točnim datumima prethodnih cijepljenja
- potvrdu pedijatra ili obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, i preboljenim bolestima
- nalaze ukoliko dijete boluje od neke bolesti, ide na kontrole i slično
- ponijeti zdravstvenu knjižicu djeteta (PLAVA KNJIŽICA)
- PONIJETI DJETETOV OIB

Roditelji djece za prijevremeni upis moraju se javiti prvo u URED DRŽAVNE UPRAVE prije dolaska na pregled.JAVNI NATJEČAJ
17.2.2017
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.  117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 17. veljače  2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.

Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 148.000,00 kuna.

IV.

Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.


Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 20.03.2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci,35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2017. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o načinu raspodjele sredstava


JAVNI NATJEČAJ
17.2.2017
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

      Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.  117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 17. veljače  2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
 za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2017. godinu

I.
Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.
Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 160.000,00 kuna.

IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom Poziva.

V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 20.03.2017. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci,35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2017. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o načinu raspodjele sredstava


Vjerski život
13.2.2017
Proslava Stepinčeva i Gospe Lurdske u Svilaju

      Na Svjetski dan bolesnika, 11. veljače, u župi Svilaj svečano je proslavljen blagdan Gospe Lurdske. Vjernici su se za ovaj blagdan pripremali kroz devetodnevnu duhovnu pripravu. Svakoga dana održavale su se svete mise s početkom u 19 sati. Svakog dana prije misnog slavlja održala se prigodna marijanska pobožnost a vjernici su mogli pristupiti sakramentu ispovijedi. Kroz devet dana u homilijama razmatralo se o Marijinom životu i njenoj ulozi u životu svakog čovjeka. Svakoga dana pri kraju misnog slavlja vjernici su ispred špilje Gospe Lurdske molili litanije i prigodne molitve.

      U petak, 10. veljače, u kapelici blaženog Alojzija Stepinca u Svilaju vjernici su se okupili na svetu misu. U homiliji župnik Jakob Šunjara osvrnuvši se na život blaženika istaknuo je: “Da je upravo njegova iskrena i nepokolebljiva vjera u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu davala snagu i očuvala zajedništvo vjernika u teškim vremenima. Želio je da zajedništvo u euharistiji bude jedno i jedinstveno jer je Crkva utemeljena od samoga Isusa Krista. U euharistijskom zajedništvu trebamo si posvjestiti da smo posebni jer nas Bog u Isusu Kristu ujedinjuje.“

      Na sam dan Gospe Lurdske mnoštvo vjernika se okupilo na euharistiju. Na svečanoj svetoj misi župnik je naglasio: „U povijesnome trenutku po Mariji dolazi Isus Krist. U upravo ta ljudska povezanost sa Bogom dolazi po Blaženoj Djevici Mariji. Nakon uznesenja na nebo ona se više puta i na više načina objavljivala čovječanstvu no njezina poruka je uvijek bila molitva i važnost molitve u odnosu prema Bogu. Nakon homilije vjernici koji su se osjećali spremni pristupili su i primili sakrament bolesničkog pomazanja. Na kraju misnog slavlja izmolile su se litanije ispred špilje Gospe Lurdske.

Katarina MešinPomoć studentima - Javni poziv
2.2.2017
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 2. veljače 2017. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2016./2017.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć imaju redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2016/2017. za razdoblje od 1. listopada 2016. do 15. srpnja 2017. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2015./2016.)

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: zahtjev | odluka | izjava

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE DO 28. VELJAČE 2017. GODINE!   JAVNI POZIV - SAVJETODAVNA SLUŽBA
1.2.2017
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA FINANCIRANJE RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH PROMETNICA

       Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika u 2018. godini.

       Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV.Pokladno jahanje
16.1.2017
KONJOGOJSKA UDRUGA „SLAVONIJA“ POD POKROVITELJSTVOM OPĆINE OPRISAVCI ORGANIZIRA TRADICIONALNO SEDMO PO REDU

POKLADNO JAHANJE U OPRISAVCIMA


U NEDJELJU, 12. VELJAČE 2017. GODINE
S POČETKOM U 10:30 SATI
ISPRED NOVE DVORANE U OPRISAVCIMA.     Kako je predviđeno programom, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati povorka pokladnih jahača posjetiti će tri postaje u naselju Oprisavci. U povorci će sudjelovati 50-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Učesnici:


KU SLAVONIJA Slavonski Brod
KU LIPICANAC Ruščica
KU SIKIREVCI Sikirevci
ERGELA Dorić Svilaj
ERGELA Medvidović Sikirevci


FOTOGRAFIJE D. BERAKOVIĆ
FOTOGRAFIJE ŠOKAČKI PORTAL


    Pozivamo sve ljubitelje tradicijske kulture da svojom nazočnošću podrže ovu manifestaciju!


Općinski načelnik: Pejo Kovačević

.: komentiraj :.

[vidi knjigu gostiju]
- stranica br. 12 -