OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Naslovnica | srt.13 [arhiva] [ online: 1][chat][ExcelEvid]
[max online: 56] Broj posjeta:
Čestitka
20.12.2018


Pomoć studentima - Javni poziv
19.12.2018
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 19. prosinca 2018. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2018./2019.

       Pravo na pomoć imaju: redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2018/2018. za razdoblje od 01. listopada 2018. do 15. srpnja 2019. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva (koji možete ispuniti na računalu) uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci.

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: PDF zahtjev koji možete ispuniti na računalu (PDF preuzmite na računalo prije ispunjavanja)

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE OD 2. DO 31. SIJEČNJA 2019. GODINE!   MIR I DOBRO
20.12.2018
Oprezno s pirotehnikom       Sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima PRODAJA pirotehničkih sredstava razreda I. dopuštena je u maloprodaji tijekom cijele godine osobama starijim od 14 godina u prodavaonicama i kioscima.

       Pirotehnička sredstva za zabavu razreda II. i razreda III. mogu se prodavati u maloprodaji u specijaliziranim trgovinama i trgovinama za prodaju oružja i streljiva od 15. prosinca do 1. siječnja samo osobama starijim od 18 godina.

       Uporaba pirotehničkih sredstava za zabavu razreda II. i razreda III. ZABRANJENA JE U RAZDOBLJU od 2. siječnja do 26. prosinca, kao i u zatvorenim prostorijama i na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba.


       RAZRED I – različite pirotehničke igračke koje su najmanje opasne
       RAZRED II – različita sredstva za male vatromete
       RAZRED III – različita sredstva za srednje vatromete (pri kupovini se vodi upisnik kupaca i kupuje se uz predočenje osobne iskaznice)

       Uporaba pirotehničkih sredstava dopuštena je u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja ISKLJUČIVO osobama starijim od 18 godina, dok je mlađima dopuštena samo pod nadzorom roditelja ili skrbnika.

       Za prekršaje korištenja pirotehničkih sredstava izvan dozvoljenog vremena i u zatvorenim prostorijama i na prostorima gdje se okuplja veći broj osoba, propisana je novčana kazna od 1.000,00 – 5.000,00 kuna.

       Cijenite i čuvajte svoji i tuđi život!

PU Brodsko-posavska


REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
27.11.2018
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       5.12.2018.


 

OBAVIJEST

         Obavještavamo zainteresirane poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u SRIJEDU 5. PROSINCA 2018. godine.

U PROSTORIJAMA NOVE DVORANE U OPRISAVCIMA (mala sala - prostor do zgrade pošte).OBAVIJEST
20.11.2018
JAVNI POZIV

  
     REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK


KLASA:940-01/18-01/16
UR.BROJ:2178/14-02-18-1
Oprisavci, 20.11.2018.

         Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske  županije“ broj 20/14) Općina Oprisavci objavljuje

JAVNI POZIV

         Općina Oprisavci, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Oprisavci, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

         Sukladno gore navedenom izvršiti će se evidentiranje slijedećih  nerazvrstanih cesta:
         - Vrhovac linija (kč.br. 2252, 2254)

         U razdoblju od 26.11.2018. počet će se sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.

         Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zdravko Valjetić, Tome Skalice 3, Slavonski Brod, ovlaštena od strane Državne Geodetske Uprave za obavljanje takve vrste poslova.

         Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, uz davanje  potrebnih objašnjenja, može se izvršiti u prostorijama Općine Oprisavci, dana 27.11.2018. godine.

         Ovaj poziv objaviti će se u Posavskoj Hrvatskoj, na internet stranici Općine Oprisavci, te na oglasnoj ploči Općine Oprisavci.

OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević


PRORAČUN 2019.
15.11.2018
Prijedlog proračuna Općine Oprisavci za 2019. godinu

          Prijedlog proračuna Općine Oprisavci za 2019. godinu

Što je proračun?

         Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

         Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Kako se donosi proračun?

         Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski načelnik. Prijedlog proračuna i projekcija Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

         Proračun se, nakon donošenja objavljuje u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“ i na službenim Internet stranicama Općine Oprisavci opcina-oprisavci.hr

         Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

Sadržaj proračuna

Opći dioje račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

Posebni dio – sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima, aktivnostima i projektima, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

Plan razvojnih programa je strateško planski dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje kojim se ostvaruje dobra pretpostavka za povezivanje strateških dokumenta jedinice s proračunskim planiranjem, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Obrazloženje proračuna – je detaljniji opis programa uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove te pokazatelja uspješnosti.Vjerski život
5.11.2018
Posveta postaja križnog puta u Novom Gradu

       U nedjelju, 4. studenog 2018. posebno svečano bilo je u Novom Gradu, filijali župe Svilaj. U crkvi svetog Vida euharistijsko slavlje i obred blagoslova novoizrađenog križnog puta oko crkve predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup, mons. Đuro Hranić. Mnogi župljani odjenuli su tradicionalne narodne nošnje posavskog kraja. Članovi župnog zbora i KUD-a Berislavić uveličali su misno slavlje svojim pjevanjem.
       Svečano misno slavlje počelo je u jedanaest sati. Prigodnu riječ dobrodošlice nadbiskupu uputila je župljanka Marija Bartolović. Istaknula je zahvalnost na dolasku i radost male zajednice koju povezuje zajedništvo koje je urodilo duhovnim i materijalnim plodovima.
       Nadbiskup Hranić se zahvalio cijeloj župnoj zajednici, a posebno mještanima Novog Grada na svemu što su učinili za zajednicu. Potaknuo ih je neka se ne boje života te da se i dalje bore i ne odlaze sa ovih prostora te čuvaju život, baštinu i dragu nam domovinu.
       U koncelebraciji misnog slavlja uz nadbiskupa sudjelovali su vlč. Jakob Šunjara, župnik i dekan Garčinskog dekanata i vlč. Domagoj Lacković, tajnik nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu. U homiliji nadbiskup je potaknuo na razmišljanje o odnosu prema Bogu i bližnjemu: „Bez čovjekoljublja nema ni Bogoljublja, važno je zauzimati se za svakog čovjeka, pravni poredak, socijalnu osjetljivost. Biti tu za drugoga. Kao što Bog ljubi svakog čovjeka bez obzira na njegovu grešnost i prihvaća ga, tako bi i mi trebali prihvaćati i ljubiti druge.“
       Na kraju svete mise župnik Jakob Šunjara zahvalio se nadbiskupu na dolasku, svim župljanima a posebno mještanima sela Novi Grad. Zahvalio se i donatorima posebno obitelji Franje i Marije Matijašević koji su darovali ogradu i kapelice, a postaje križnog puta donirale su trideset i tri obitelji iz Novog Grada. Općina Oprisavci osigurala je sredstva za staze i uređenje okoliša.

       Nakon zahvale uslijedio je blagoslov novoizgrađenih postaja križnog puta koje je blagoslovio nadbiskup te se izmolio križni put uz nove postaje. Nakon svete mise uslijedilo je zajedničkog druženje uz ples i pjesmu.
Katarina KopićVJERSKI ŽIVOT
4.11.2018


Dani sjećanja
30.10.2018
Obilježavanje blagdana Svih svetih

        Povodom obilježavanja nadolazećih blagdana Svih Svetih i Dušnog dana, predstavnici Općine Oprisavci zapalili su svijeće i položili cvijeće na grobove poginulih i umrlih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata na svim mjesnim grobljima na području općine Oprisavci.

 

 

 

 

 
DERATIZACIJA
30.10.2018
OBAVIJEST

PLAN PROVOĐENJA SUSTAVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI

         Deratizaciju će provoditi stručno osoblje Eco energy:  Ivana Kajić (san. teh.), Danijela Jozić (vet.teh.), Stana Čamber (vet.teh.), Lucija Grgurević (vet.teh), Maja Pavić Prlina (vet.teh)Nevenka Petrović (san.ing) i Barbara Lucić (dipl.ing agronomije).

Pri  postavljanju deratizacijskih meka koristiti ćemo kartonske podloške i upozorenja (pazi otrov).

1. dan 07.11.2018.- provoditi će se deratizacija u selima, Prnjavor, Zoljani, Stružani   
2. dan 08.11.2018.- provoditi će se deratizacija u selu  Novi Grad, Svilaj i dio Oprisavaca
3. dan 09.11.2018.- provoditi će se deratizacija u selima Oprasavci,  Poljanci i Trnjanski Kuti

         Tijekom radnog tjedna provoditi će se deratizacija  prema gore navedenom  planu, a subotom će se raditi i ponavljanje zaključanih domaćinstava.
Plan rada je podložan promjenama u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

         Odgovorna osoba: Ana Topolovec, dipl.ing.PRORAČUN 2019.
25.10.2018
JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Oprisavci za 2019. godinu

         U pripremi  je prijedlog proračuna Općine Oprisavci za 2019. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.
Stoga pozivamo sve zainteresirane mještane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Općine Oprisavci za 2019. godinu i aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna Općine Oprisavci.
Rok za dostavu prijedloga je 08. studenoga 2018. godine

         Prijedlozi se mogu predati osobno u Jedinstveni upravni odjel  Općine Oprisavci, poštom na adresu Općine Oprisavci, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci, 35213 Oprisavci ili poslati elektroničkom poštom na adresu:  opcina-oprisavci@sb.t-com.hr

OBRAZAC za prijedlog proračunaSavjetovanje
22.10.2018
DJEČJI VRTIĆ
31.8.2018
Poziv za iskaz interesa za upis djece u dječji vrtić


JAVNI POZIV RODITELJIMA NA ISKAZ INTERESA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ

      Pozivamo roditelje djece vrtičke dobi (od 2 godine na dalje) na iskaz interesa za upis u dječji vrtić koji bi bio organiziran u prostorijama Općine Oprisavci. Djeca bi u vrtiću boravila okvirno od 6:30 do 16 sati, no vrijeme boravka (od-do) još nije konačno definirano. Zainteresirani se mogu javiti putem telefona 035 227 501.UDžBENICI
28.8.2018
Preuzimanje udžbenika za novu školsku godinu 2018./2019.

      Obavještavamo roditelje učenika osnovnih škola s područja općine Oprisavci da se od srijede 29. kolovoza mogu preuzimati udžbenici za nadolazeću školsku godinu.

      Udžbenici se mogu preuzeti svaki dan u vremenu od 7:30 do 15:30 sati u prostorijama Općine Oprisavci.


SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
13.08.2018
Prikupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu biljaSAKUPLJANJE AMBALAŽE
OD SREDSTAVA ZA ZAŠTIU BILJA
U ČETVRTAK, 23.8.2018. OD 9:00 DO 10:30 SATI

U SIKIREVCIMA


Alojzija Stepinca 18, PZ PRVČA,
Prodajno mjesto br. 15.


OBVEZNO PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU I OIB!

POVRAT AMBALAŽE ISKLJUČIVO OD OVIH TVRTKI:

AGOCHEM-MAX
AGROTEX
BASF
BAYER CROP SCIENCE
BELCHIM CROP PROTECTION
CHROMOS AGRO
DANON
DOW AGROSCIENCES
FLOREL
GENERA
ORCHEM
PINUS AGRO
STOCKTON
SYNGENTA AGRO
.

U SVRHU PRAVILNOG ZBRINJAVANJA AMBALAŽE OSTALIH TVRTKI KOJE NISU DIO PROJEKTA,
OBRATITE SE PROIZVOĐAČIMA/ UVOZNICIMA TIH PROIZVODA!5.8. - DAN POBJEDE
3.8.2018
NERAZVRSTANE CESTE
17.7.2018
OBAVIJEST

       JAVNI POZIVAMBULANTA OPRISAVCI - VANREDNO (LJETNO) RADNO VRIJEME
6.7.2018

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
DR. SANJA SAMARDŽIĆ
Ul. Hrvatskih velikana 10
35213 OPRISAVCI
tel: 035/227-095 ili 035/225-318
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
DR. TATJANA ČALDAREVIĆ
Ul. Kralja Tomislava 101
35212 GARČIN
tel: 035/422-031

ZBOG KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA OD 9.7. DO 31.8.2018. GODINE, AMBULANTA U OPRISAVCIMA, ZADUBRAVLJU I GARČINU RADI PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:


od 9.7.2018. do 20.8.2018. Dr. Tatjana Čaldarević i sestra Marina Krainović
od 23.7.2018. do 3.8.2018. Dr. Sanja Samardžić i sestra Branka Mihić
od 6.8.2018. do 17.8.2018. Dr. Tatjana Čaldarević i sestra Marina Krainović
od 20.8.2018. do 31.8.2018. Dr. Sanja Samardžić i sestra Branka Mihić


GARČIN: SVAKI RADNI DAN OD 7:00 DO 10:00 SATI

OPRISAVCI: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD 10:30 DO 13:30 SATI

ZADUBRAVLJE: UTORAK I ČETVRTAK OD 10:30 DO 13:30 SATI


KUĆNE POSJETE: OD 13:30 DO 14:30 SATI
PAUZA: OD 10:00 DO 10:30 SATI

NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM MOGUĆE JE
ZA VRIJEME RADNOG VREMENA AMBULANTE


SAVJETOVALIŠTE ZA ZDRAVU DJECU U DOGOVORU S DOKTORICOM


PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
2.7.2018


POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
2.7.2018
OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

PREGLED TRAKTORSKIH PRSKALICA I RASPRŠIVAČA
ODRŽATI ĆE SE U PONEDJELJAK 16.7.2018. GODINE OD 12 SATI ISPRED ZGRADE DVD-a


       MOLIMO VAS DA O RASPOREDU PREGLEDA OBAVIJESTITE VAŠE SUSJEDE I PRIJATELJE POLJOPRIVREDNIKE KOJI NISU DO SADA IZVRŠILI ISPITIVANJE I TIME ISPUNILI ZAKONSKU OBAVEZU.

       U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve.

       Od 26. studenog 2016. godine, svi vlasnici uređaja bez valjanog pregleda i znaka ili sa isteklom registracijom uređaja su u prekršaju i podliježu zakonskim kaznama od 2.000-15.000 kn!
       Priprema uređaja za ispitivanje:
 • Temeljito očistite prskalicu ili raspršivač iznutra i izvana
 • 2/3 ( 70% ) napunite spremnik čistom vodom
 • Provjerite ispravnost manometra, očistite mlaznice i filtere, po potrebi zamjenite neispravne
 • Na ispitivanje ponesite dokument sa OIB-m i ukoliko imate izvješće sa prethodnog pregleda


UDžBENICI - VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
26.6.2018
Povratak udžbenika - VAŽNO!

      Obavještavamo roditelje učenika osnovne škole s područja općine Oprisavci da trebaju vratiti udžbenike koje su zadužili početkom školske godine, da bi se isti kompletirali i priredili za podjelu slijedećoj generaciji učenika!

      Udžbenici se trebaju razdužiti u četvrtak 28.6.2018. ili petak 29.6.2018. godine u prostorijama Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, u vremenu od 8 do 15 sati. Službenici Općine kontrolirati će svaki pojedinačni komplet udžbenika, te evidentirati razduženje vraćenih udžbenika.

      Molimo da provjerite da su svi udžbenici u kompletu, odnosno da naglasite ako je koji od udžbenika iz nekog razloga neupotrebljiv, ili nedostaje.

RADNE BILJEŽNICE I RADNE UDŽBENIKE (U KOJE SE PIŠE) NIJE POTREBNO VRAĆATI!ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA
15.6.2018
Obveza mikročipiranja pasa i ostale obveze vlasnicima kućnih ljubimaca

JAVNA OBAVIJEST- PROVEDBA KONTROLE MIKROČIPIRANJA PASA


Poštovani,

          ovim putem obavještavamo sve mještane na području općine OPRISAVCI da je na snazi novi Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 ,dalje: Zakon), kojim se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, ali i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Ovaj Zakon pred vlasnike/skrbnike pasa stavlja obveze kojih se nužno pridržavati, s obzirom da su propisane i značajne kazne za nepoštivanje istih.

OBVEZNO MIKROČIPIRANJE:

          Vlasnik/skrbnik psa dužan je mikročipirati psa te svi psi na području općine Oprisavci moraju biti mikročipirani! Obvezi mikročipiranja podliježu svi psi, bez obzira na starost ili pasminu. Mikročipiranje je gotovo bezbolan proces kojim se pod kožu životinje stavlja sterilna staklena kapsulica s mikročipom koji sadrži jedinstven broj koji se upisuje se u bazu podataka jedinstvenu za cijelu Republiku Hrvatsku. Obveza navođenja broja mikročipa postoji i u slučaju oglašavanja pasa u smislu promjene vlasništva. Člankom 45. Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13) propisano je da svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja te upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.

          Cijena mikročipiranja je oko 90,00 kuna.

ZAKONOM PROPISANA KAZNA ZA NEPOŠTIVANJE OVE OBAVEZE IZNOSI DO 6.000,00 KN
ZA FIZIČKE OSOBE TE DO 30.000,00 KN ZA PRAVNE OSOBE.

          Označavanje pasa mikročipom može imati više koristi. Brojne su vezane uz brzu i laku jedinstvenu identifikaciju psa koja omogućava npr. vraćanje izgubljenog psa vlasniku ili korištenje bilo kakvog budućeg „pametnog“ uređaja (samostalno otključavanje vrata svoje kuće, „pametne“ hranilice), a neke mogu biti i zdravstvene (npr. očitavanje tjelesne temperature psa korištenjem mikročipa).

KRATAK PREGLED OSTALIH OBAVEZA
KOJE SU VLASNICI/SKRBNICI PASA DUŽNI POŠTIVATI I ZAKONOM PROPISANE KAZNE:

OBVEZA PRIJAVE ČINJENICA:
          Posjednik je obvezan prijaviti nabavu psa, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti.

OBVEZA CIJEPLJENJA:
          Vlasnik psa mora jednom godišnje osigurati izvršenje cijepljenja psa protiv bjesnoće!

PUTOVNICA:
          Vlasnik psa mora posjedovati Putovnicu za kućne ljubimce propisanu Odlukom Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. kojom se utvrđuju obrasci putovnica za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (SL L 312, 27. 11. 2003.).

NENAPUŠTANJE:
          Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje.
          Propisana je veća kazna, do 30.000 kn.

KONTROLA RAZMNOŽAVANJA:
          Zakonska obaveza skrbnika je i osigurati kontrolu razmnožavanja životinje. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole razmnožavanja radi se kastracija ženki i mužjaka, rutinski veterinarski zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo. Kazna za nepoštivanje ove obaveze iznosi i do 30.000 kn.

SVI POTREBNI UVJETI:
          Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne životinje, što uključuje i veterinarsku skrb. Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjivo je iznosom do 30.000 kn, a mučenje i ubijanje zatvorskom kaznom do godine dana.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA:
          Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa.

ČIŠĆENJE IZMETA I POVODAC:
          Skrbnik je dužan počistiti izmet za svojim psom i držati životinju na povodcu, osim na mjestima gdje je dopušteno da se pas kreće slobodno.

UDOMLJAVANJE UMJESTO KUPNJE:
          Udomljavanjem umjesto kupnje možete pomoći životinji i svojoj zajednici. Pas iz skloništa je zdrav, cijepljen, mikročipiran i kastriran.

          Ovim putem napominjemo da je Zakon predvidio i provođenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem propisanih odredbi.

STOGA VAS OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE SE KOMUNALNI REDAR PROVODITI NADZOR
ODNOSNO KONTROLU OBVEZNOG MIKROČIPIRANJA PASA!

SUKLADNO ČLANKU 80. ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOMUNALNI REDAR IMA SLIJEDEĆE OVLASTI:

- pregledati isprave na temelji kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,
- ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
- uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
- zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
- prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
- očitati mikročip,
- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora,
- podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

          Stoga pozivamo sve građane koji nisu izvršili svoje obveze mikročipiranja pasa da isto bez odgode učine odlaskom u neku od ovlaštenih veterinarskih organizacija!

          Mikročipiranje stoji oko 90,00 kn, cijepljenje i izdavanje putovnice oko 150 kn.

          Budite odgovorni i ne riskirajte visoke novčane kazne! Odvedite svojega psa na cijepljenje, mikročipiranje i kastraciju te održavajte svoje naselje čistim i ugodnim za život.

          Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja i/ili zlostavljanja životinja, svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i komunalnom redarstvu, a u slučaju zlostavljanja i policiji. Budite aktivan sudionik društva i štitite životinje!KULTURA
13.6.2018
Novogradska ivanjska noć
REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
23.5.2018
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       6.6.2018.


 

OBAVIJEST

         Obavještavamo mještane da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u SRIJEDU 6. LIPNJA 2018. godine.

U PROSTORIJAMA NOVE DVORANE U OPRISAVCIMA (mala sala - prostor do zgrade pošte).POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH
22.5.2018


POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH
18.5.2018
JAVNI UVID


REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018)
objavljuje se

OBAVIJEST

O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG  PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI

       Općina Oprisavci izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Program).
       Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u vremenu od 18. svibnja do 1. lipnja 2018. godine u sjedištu Općine Oprisavci, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci.

       Zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid i dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Oprisavci za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid.

KLASA:  940-01/18-01/02
URBROJ: 2178/14-02-18-10

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević


POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
17.5.2018
OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

PREGLED PRSKALICA: OPRISAVCI SRIJEDA 23.5.2018. od 9 do 13 sati ispred DVD-a


       U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve.

       Od 26. studenog 2016. godine, svi vlasnici uređaja bez valjanog pregleda i znaka ili sa isteklom registracijom uređaja su u prekršaju i podliježu zakonskim kaznama od 2.000-15.000 kn!
       Priprema uređaja za ispitivanje:
 • Temeljito očistite prskalicu ili raspršivač iznutra i izvana
 • 2/3 ( 70% ) napunite spremnik čistom vodom
 • Provjerite ispravnost manometra, očistite mlaznice i filtere, po potrebi zamjenite neispravne
 • Na ispitivanje ponesite dokument sa OIB-m i ukoliko imate izvješće sa prethodnog pregleda
Zavod za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku organizira
pregled prskalica i raspršivača koji će se održati

23. 05. 2018. od 9 do 13 sati ispred DVD-a Oprisavci


ZA DODATNE INFORMACIJE JAVITE SE NA:

098/437 486
092/209 0109
097/794 1994       MOLIMO VAS DA O RASPOREDU PREGLEDA OBAVIJESTITE VAŠE SUSJEDE I PRIJATELJE POLJOPRIVREDNIKE KOJI NISU DO SADA IZVRŠILI ISPITIVANJE I TIME ISPUNILI ZAKONSKU OBAVEZU.KULTURA
7.5.2018
Razigrane grive - trnjanski Kuti 13. svibnja 2018.
Obavijest pčelarima
2.5.2018
Dezinsekcija

      Obaviještavamo mještane općine Oprisavci da će tvrtka Eco Energy d.o.o. provoditi dezinsekciju komaraca na području općine Oprisavci dana 4.5.2018. u večernjim satima između 19:00-21:00.

      Dezinsekcija će se provoditi preparatom Cyperbase i Cymina ultra, toplim zamagljivanjem (nosač Kajgol ulje) i hladnim orošivanjem.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika dezinsekcija se odgađa za prvi vremenski pogodan dan.


LAG SLAVONSKA RAVNICA - NATJEČAJ
27.4.2018
Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

        LAG Natječaj iz LRS LAG-a "Slavonska Ravnica" za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

        Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" organizira informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije "6.3.1." iz PRR.

        


HRVATSKE ŠUME
18.4.2018
Javni natječaji za dodjelu donacija organizacijama civilnog društva

        Obavještavamo zainteresiranu javnost da su Hrvatske šume objavile natječaj za dodjelu donacija organizacijama civilnog društva.

Predmet Javnog poziva je:

1. Dodjela 50.000,00 kn
2. Dodjela 10 m3 ogrjevnog drva višemetrice II klase u vrijednosti 1.740,00 kn bez PDV-a
3. Dodjela vozila (nekoliko vrsta kombi vozila)

Opširnije na ovoj poveznici.

JOSIP GLAVAČEVIĆ bacc. ing. techn. aliment
Voditelj LAG-a Slavonska Ravnica


USKRS
30.3.2018
Čestitka


       Svim žiteljima općine Oprisavci te svim ljudima dobre volje, blagoslovljen i sretan Uskrs želi Općina Oprisavci!KULTURA
25.3.2018
Uskrsne korpice i salvete

Ljepota Slavonije, tradicija koja ostavlja bez daha. Više od 170 uskrsnih korpica možete vidjeti u domu u Oprisavcima na općinskoj izložbi 'Uskrsne korpice i salvete'.

Posted by Radio Slavonija on 25. ožujka 2018


ODLUKE - JAVNI NATJEČAJI
19.3.2018


OBAVIJEST - HEP Elektra Slavonski Brod
9.3.2018
HEP - Bez struje
OBAVIJEST KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

      Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju

U PONEDJELJAK, 12. ožujka 2018.

      biti će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naselju:

 • OPRISAVCI osim u Savskoj ulici od kbr. 141 do 341 i od 140 do 246
  u planiranom vremenu od 08:00 do 14:15 sati.

 • OPRISAVCI Savska od kbr. 140 do 186 i od kbr. 141 do 249
  u planiranom vremenu od 08:00 do 08:15 sati i u planiranom vremenu od 14:00 do 14:15 .
            NAPOMENA: U slučaju ranijeg završetka radova, očekuje se ponovno uključenje napajanja, prije navedenog termina!Obavijest
5.3.2018
Smotra studijskih programa

AZBEST
28.2.2018
Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

        Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina na području Općine Oprisavci u kojima se nalazi azbest, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16) Općini Oprisavci dostave podatke o lokacijama građevina (stambene građevine, garaže, pomoćni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina i stanja materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

        Općina Oprisavci podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja na temelju Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest koji je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

        Prema tom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti podatke o lokaciji građevine te procjeni količine, vrsti i stanju materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

        Kako dostaviti podatke?

        Podatke o građevini i vrsti materijala u njoj koji će postati azbesti otpad možete dostaviti putem obrasca:

tako da ga ispunjenog

 • osobno donesete u prostorije Općine Oprisavci, adresa: Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci.
 • poštom pošaljete na adresu: Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci ili
 • elektroničkim putem pošaljete na e-mail ured@opcina-oprisavci.hr


OBAVIJEST - HEP Elektra Slavonski Brod
15.02.2018
HEP - Bez struje
OBAVIJEST KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

      Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 21. veljače 2018. SRIJEDA, bit će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naselju:

OPRISAVCI Savska ulica od kbr. 35 do kbr. 139 te od kbr. 58 do kbr. 156   u    planiranom vremenu od 08:30 do 12:30 sati;

OPRISAVCI Ulica hrvatskih velikana od kbr. 29 do 101 i od kbr. 20 do 76  u planiranom vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

      Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 23. veljače 2018. PETAK, u planiranom vremenu od 08:30 do 14:00 sati, bit će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naselju:

OPRISAVCI
, Trg svetog Trojstva,

OPRISAVCI, Savska do kbr. 29 i 34,

OPRISAVCI, Hrvatskih branitelja do kbr. 8 i

OPRISAVCI, Hrvatskih velikana do kbr. 27 i 18.LAG SLAVONSKA RAVNICA
15.02.2018
Natječaj za stručno osposobljavanje

        Natječaj za stručno osposobljavanje
        Stranica LAG-a


Pokladno jahanje
9.1.2018
KONJOGOJSKA UDRUGA „SLAVONIJA“ POD POKROVITELJSTVOM OPĆINE OPRISAVCI ORGANIZIRA TRADICIONALNO OSMO PO REDU

POKLADNO JAHANJE U OPRISAVCIMA


U NEDJELJU, 28. SIJEČNJA 2018. GODINE
S POČETKOM U 10:30 SATI
ISPRED DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA.     Kako je predviđeno programom, u vremenu od 12:00 do 17:00 sati povorka pokladnih jahača posjetiti će tri postaje u naselju Oprisavci. U povorci će sudjelovati 50-ak jahača s istočnog i zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Učesnici:


KU SLAVONIJA Slavonski Brod
KU LIPICANAC Ruščica
KU SIKIREVCI Sikirevci
ERGELA Dorić Svilaj
ERGELA Medvidović Sikirevci

    Pozivamo sve ljubitelje tradicijske kulture da svojom nazočnošću podrže ovu manifestaciju!
VIDEO: Đuro Oreščanin


.: komentiraj :.

[vidi knjigu gostiju]JAVNI NATJEČAJ - KULTURA
11.01.2018
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.  117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije“ br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 11. siječnja 2018. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

I.

Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

II.

Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
 • programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
 • akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi,
 • programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara,
 • programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
 • programi udruga u kulturi,
 • programi koji promiču kulturu mladih,
 • organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • informatičko-medijski programi,
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih,
 • obrazovni programi (radionice, predavanja, tribine) i drugi programi za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • program unutar-općinske, međuopćinske i međužupanijske kulturne suradnje,
 • potpore djeci i mladima,
 • podizanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom,
 • aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi zaštite i očuvanja zdravlja,
 • programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti,
 • programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

III.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 135.000,00 kuna.
                   
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 40.000,00 kuna.

IV.

Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci - www.opcina-oprisavci.hr  zajedno s objavom javnog natječaja.

V.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr.

VI.

Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 12.  veljače 2018. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu:

OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16,  Oprisavci, 35212 GARČIN  s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u kulturi za 2018. godinu''.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

VII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Prijavnica za natječaj (kultura)
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


JAVNI NATJEČAJ - SPORT
11.01.2018
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

      

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br.  117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),Zakona o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15) i članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/16), te članka 47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 06/13) općinski načelnik Općine Oprisavci, dana 11. siječnja   2017. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2018. godinu

I.

Općina Oprisavci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.


II.

Javne potrebe  financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe  su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za Općinu Oprisavci.
Za javne potrebe u  području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:

 • poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Oprisavci na pojedinim sportskim manifestacijama,
 • provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih škola djece i mladih,
 • djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 • redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.
III.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Oprisavci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 145.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 1.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 70.000,00 kuna.

IV.

Prijavu projekta/programa na Javni natječaj  mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na području Općine Oprisavci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Oprisavci, a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Oprisavci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Oprisavci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

U okviru ovog natječaja očekuje se 15  udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekta.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr , zajedno s objavom Poziva.

V.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Oprisavci- www.opcina-oprisavci.hr

 

VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 12. veljače 2018. godine do 10,00 sati.

Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA OPRISAVCI, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci , 35212 GARČIN, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u sportu za 2018. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

 

VII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.

 

REPUBLIKA HRATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo KovačevićDokumentacija za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac - prijavnica
Obrazac proračuna
Obrazac - nekažnjavanje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac - partner
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac - financijski izvještaj realiziranog programa
Obrazac - opis realiziranog programa
Odluka o raspisivanju javnog natječaja


Pomoć studentima - Javni poziv
8.1.2018
JAVNI POZIV studentima s područja općine Oprisavci

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 8. siječnja 2018. godine

JAVNI POZIV
STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE OPRISAVCI


       Pozivaju se studenti s područja općine Oprisavci da podnesu zahtjev za dodjelu financijske pomoći za akademsku godinu 2017./2018.

       Pravo na pomoć imaju: redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi, uz uvjet da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva. Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć. Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2017/2018. za razdoblje od 01. listopada 2017. do 15. srpnja 2018. godine.

       Pravo na financijsku potporu/pomoć studenti ostvaruju podnošenjem propisanog zahtjeva uz obvezno prilaganje dokumenata (uvjerenje ustanove i preslike osobnih dokumenata) kako je navedeno u članku 3. Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim studentima s područja općine Oprisavci.

       Iznos financijske potpore iznosi 1.500 kuna po studentu.

Preuzimanje: zahtjev | odluka

   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE DO 31. SIJEČNJA 2018. GODINE!   REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICA
3.1.2018
Slavonijatrans - Tehnički pregled traktora i prikolica

 


REGISTRACIJA TRAKTORA
       8.1.2018.


 

OBAVIJEST

       Obavještavamo poljoprivrednike da će "SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI" d.o.o. i "CROATIA OSIGURANJE " d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica u PONEDJELJAK 8. SIJEČNJA 2018. godine

U PROSTORIJAMA DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA (mala sala - prostor do zgrade pošte).
- stranica br. 13 -