OPĆINA OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Opći akti [ online: 3][chat]
[max online: 66] Broj posjeta:
Opći akti Općine Oprisavci

Odluke i drugi opći akti izvršnog i predstavničkog tijela Općine Oprisavci

2021-2025. godina
2. sjednica Općinskog vijeća:

prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama programa raspolaganja DPZ RH OO
odluka o prigovorima na program raspolaganja DPZ RH OO
1. izmjene i dopune programa raspolaganja DPZ RH na području općine Oprisavci
izmjena i dopuna odluke o osnivanju stožera CZ Općine Oprisavci
odluka o izboru komisije za statut i poslovnik
odluka o izboru povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi
odluka o prodaji zemljišta
odluka o izmjeni poslovnika

1. sjednica Općinskog vijeća:

odluke i zaključci s 1. konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci2017-2021. godina
26. sjednica Općinskog vijeća:

zaključak o izvješću komunalnog redara
zaključak o izvješću KP Rakitovac
odluka dom Prnjavor
odluka dom Stružani
godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara
odluka izvješće načelnika
izvješće o izvršenju planja djelovanja u području prirodnih nepogoda
odluka o zaduženju HBOR
odluka o izplati OŠ Stjepan Radić
odluka o o proglašenju statusa nerazvrstane ceste 1011/10 k.o. Oprisavci


25. sjednica Općinskog vijeća:

izvješće načelnika za razdoblje 1.7.2020. do 31.12.2020.
izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2020. godini
izvješće načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. godini
statut Općine Oprisavci
odluka o komunalnom redu
izvješće o godišnjem popisu imovine
zaključak - inventura


24. sjednica Općinskog vijeća:

analiza stanja sustava CZ
plan razvoja sustava CZ
izmjena i dopuna odluke o financiranju političkih stranaka
odluka o financiranju političkih stranaka
odluka o sufinanciranju studenata
plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
odluka o planu djelovanja u području prirodnih nepogoda
odluka o sufinanciranju prehrane učenika OŠ


23. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o osnivanju dječjeg vrtića
odluka o ustrojstvu JUO
izvješće načelnika za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.
prijedlog statutarne odluke
odluka o poništenju odluke o programu raspolaganja DPZ
statut Općine Oprisavci - pročišćeni tekst


22. sjednica Općinskog vijeća:

odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
odluka o komunalnim djelatnostima


21. sjednica Općinskog vijeća: