DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Naselja | Oprisavci [ online: 6][chat]
[max online: 66] Broj posjeta:
Oprisavci
.: Novi Grad :. .: Oprisavci :. .: Poljanci :. .: Prnjavor :. .: Stružani :. .: Svilaj :. .: Trnjanski Kuti :. .: Zoljani :.
Selo Oprisavci


          Oprisavci se nalaze 20-ak kilometara istočno od Slavonskog Broda uz rijeku Savu. Iako je Sava često plavila ovaj kraj, život čovjeka je bio prisutan u dalekoj povijesti.

          Najstariji nalazi kod Oprisavaca i Poljanaca (na cijeloj Općini ima 19 lokaliteta) datiraju iz željeznog doba i nastavljaju se preko rimske povijesti, srednjeg vijeka do suvremenog doba. Ostaci naselja Kelta (dolaze u IV. st. Pr. Kr.) nalaze se upravo u Oprisavcima. I rimska civilizacija ostavlja snažne tragove (lokalitet Gajna).

          Rimljani su gradili putove, vojne i poštanske postaje prenoseći pismenost. Procvat je bio u III. st.; ali potkraj IV.st. prodiru barbarski narodi pustošeći Panoniju. Ovuda su prošli Vandali, Huni, Lngobardi, a početkom VII. st. ovo područje naseljavaju Slaveni. Prvi podaci o veličini Oprisavaca datiraju iz 1698. godine kada broje 20 kuća,a već 1730. godine 30. Zanimljivo je tumačenje imena sela i možda je najbliže istini vezano uz smještaj.

          Naime, Sava pravi polukrug kao slovo o, a samo selo je smješteno pri Savi pa daje naziv O PRI SAVCI, no ima više tumačenja. U srednjem vijeku oprisavačka je zemlja pripadala đakovačkom crkvenom vlastelinstvu, a pod Turcima brodskim spahijam.

          Turci su vladali ovim dijelom Slavonije više od 150 godina, no turcizmi su ostali do danas.Ustroj Vojne krajine ima posebno značenje za razvoj Oprisavaca jer postaje granica između Habsburške Monarhije i Turskog Carstva. Granica se nadzirala iz čardaka i stražarnica. Prema podacima iz 1718. u Poljancima je bio jedan čardak, a u Oprisavcima četiri. Čardaci su podizani na udaljenost od 4,5 km ,a stražarnice 1,5 km .Veći napredak selo je doživjelo u XIX. stoljeću.

          Od godine 1804. Oprisavci su župa a filijale su Kuti i Poljanci. Godine 1832. posvećena je nova zidana crkva koja nosi ime Uzvišenje sv. Križa.

          Do tada u Oprisavcima su bile crkve posvećene sv. Roka, sv. Augustina i sv. Šimuna i Jude. Do 1797. ovo je područje u crkvenom ustroju pripadalo Župi Garčin. Dakle, 14. 9. je crkveni god u Oprisavcima. Župa Oprisavci pripada Đakovačko - Osječkoj biskupiji.

<<< nazad