DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Dokumenti | Proračuni [ online: 3][chat]
[max online: 66] Broj posjeta:
Proračuni Općine Oprisavci


2021.

PRORAČUN 2021.


proračun 2021. - naslovna
proračun 2021. - obrazloženje
proračun 2021. - odluka o izvršenju
proračun 2021. - prihodi projekcije
proračun 2021. - rashodi projekcije
proračun 2021. - višak manjak projekcije
proračun 2021. - prihodi
proračun 2021. - rashodi projekcije programi i aktivnosti
proračun 2021. - rashodi pozicije
proračun 2021. - plan razvojnih programa

proračun 2021. - program građenja
proračun 2021. - program javnih potreba
proračun 2020. - program održavanja komunalne infrastrukture
proračun 2021. - program poljoprivrednog zemljišta
proračun 2021. - program socijalne skrbi
proračun 2021. - program šumski doprinos
proračun 2021. - program nezakonita gradnjaFINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1-3-2021.
potvrda FINA Oprisavci 1-3-2021.
referentna stranica 1-3-2021.
1-6-2021.
potvrda FINA Oprisavci 1-6-2021.


2020.


GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020.

godišnje izvršenje proračuna 2020.
preraspodjela rezultata 2020.
prihodi 2020.
rashodi 2020.
zaduživanje 2020.
rezultati poslovanja 2020.
prihodi posebni dio 2020.
rashodi programi i aktivnosti 2020.


IZVJEŠĆA PO PROGRAMIMA 2020.

program utroška sredstava 2020.
legalizacija 2020.
program građenja 2020.
program javnih potreba 2020.
program socijalne skrbi 2020.
zakup 2020.
održavanje komunalne infrastrukture 2020.REBALANS PRORAČUNA 2020.

rebalans 2020. - naslovna stranica
rebalans 2020. - prihodi
rebalans 2020. - rashodi
rebalans 2020. - račun zaduživanja
rebalans 2020. - višak prihoda
rebalans 2020. - prihodi
rebalans 2020. - rashodi programi

rebalans 2020. - program građenja
rebalans 2020. - program javnih potreba
rebalans 2020. - program održavanja i komunalna infrastruktura
rebalans 2020. - program poljoprivrednog zemljišta
rebalans 2020. - program socijalna skrb
rebalans 2020. - program nezakonita gradnjaUSVOJENI PRORAČUN 2020.

proračun 2020. - naslovna
proračun 2020. - obrazloženje
proračun 2020. - odluka o izvršenju
proračun 2020. - prihodi opći dio
proračun 2020. - rashodi opći dio
proračun 2020. - račun financiranja
proračun 2020. - višak prihoda
proračun 2020. - prihodi projekcije
proračun 2020. - rashodi projekcije
proračun 2020. - rashodi programi i aktivnosti
proračun 2020. - plan razvojnih programa
proračun 2020. - plan razvojnih programa - tekst

proračun 2020. - program građenja
proračun 2020. - program javnih potreba
proračun 2020. - program održavanja komunalne infrastrukture
proračun 2020. - program poljoprivrednog zemljišta
proračun 2020. - program socijalne skrbi
proračun 2020. - program šumski doprinos
proračun 2020. - program nezakonita gradnja
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

naslovna stranica
prihodi 1-6-2020
rashodi 1-6-2020
rezultat poslovanja 1-6-2020
rashodi 1-6-2020 organizacijska
rashodi 1-6-2020 programi i aktivnosti
rashodi 1-6-2020 pozicije
polugodišnje izvješće 1-6-2020


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1-3-2020.
potvrda FINA Oprisavci 1-3-2020.
1-6-2020.
potvrda FINA Oprisavci 1-6-2020.
1-9-2020.
potvrda FINA Oprisavci 1-9-2020.
1-12-2020.
potvrda FINA Oprisavci 1-12-2020.
bilješke 1-12-2020
referentna stranica
evidencija vrijednosniih papira

2019.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

godišnje izvršenje proračuna 2019.
preraspodjela rezultata 2019.
prihodi 2019.
rashodi 2019.
rezultati poslovanja 2019.
prihodi posebni dio 2019.
rashodi posebni dio 2019.
rashodi programi i aktivnosti 2019.


IZVJEŠĆA PO PROGRAMIMA 2019.

program utroška sredstava 2019.
legalizacija 2019.
program građenja 2019.
program javnih potreba 2019.
program socijalne skrbi 2019.
zakup 2019.
održavanje komunalne infrastrukture 2019.REBALANS PRORAČUNA 2019.

rebalans 2019. - naslovna stranica
rebalans 2019. - prihodi
rebalans 2019. - rashodi
rebalans 2019. - račun financiranja
rebalans 2019. - preneseni višak
rebalans 2019. - rashodi programi i aktivnosti
rebalans 2019. - plan razvojnih programa

rebalans 2019. - program građenja
rebalans 2019. - program javnih potreba
rebalans 2019. - program održavanja i komunalna infrastruktura
rebalans 2019. - program poljoprivrednog zemljišta
rebalans 2019. - program socijalna skrbUSVOJENI PRORAČUN 2019.

proračun 2019. - prihodi opći dio
proračun 2019. - rashodi opći dio
proračun 2019. - prihodi
proračun 2019. - prihodi projekcije
proračun 2019. - rashodi projekcije
proračun 2019. - rashodi programska
proračun 2019. - naslovna
proračun 2019. - obrazloženje
proračun 2019. - odluka o izvršenju
proračun 2019. - plan razvojnih programa tekst
proračun 2019. - plan razvojnih programaPROGRAMI 2019.

proračun 2019. - program građenja
proračun 2019. - program javnih potreba
proračun 2019. - program održavanja komunalne infrastrukture
proračun 2019. - program poljoprivrednog zemljišta
proračun 2019. - program socijalne skrbi
proračun 2019. - program šumski doprinos
proračun 2019. - program nezakonita gradnja


POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

naslovna stranica
prihodi 1-6-2019 ekonomska
rashodi 1-6-2019 ekonomska
izvori financiranja
rezultat poslovanja
prihodi 1-6-2019 funkcijska klasifikacija
rashodi 1-6-2019 programska i organizacijska
rashodi 1-6-2019 programi i aktivnosti
polugodišnje izvješće 1-6-2019

izvještaji proračuna
FINA - potvrda o preuzetom financijskom izviješću

2018.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

godišnje izvršenje proračuna 2018.
preraspodjela rezultata 2018.
tehnički rebalans - novi 2018.
1. prihodi 2018.
2. rashodi 2018.
3. rezultati poslovanja 2018.
4. rashodi programi i aktivnosti 2018.


PROGRAMI 2018.

građenje komunalne infrastrukture
izvješće o korištenju sredstava od zakupa PZ
program javnih potreba
program komunalne infrastrukture
program socijalne skrbi
program šumski doprinos
program nezakonita gradnja


IZGLASANI PRORAČUN 2018.

naslovna
prihodi
prihodi proračuna opći dio
rashodi po pozicijama
rashodi opći dio
rashodi posebni dio
plan razvojnih programa
obrazloženje proračuna
odluka o izvršenjuPROGRAMI 2018.

program građenja komunalne infrastrukture
program - poljoprivredno zemljište
program javnih potreba
program komunalne infrastrukture
program socijalne skrbi
program utroška sredstava šumskog doprinosa
program utroška sredstava od nezakonite gradnje
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

prihodi-1-6-2018-ekonomska
rashodi-1-6-2018-ekonomska
račun financiranja
rezultat poslovanja
prihodi-1-6-2018-analitika
rashodi-1-6-2018-programska i organizacijska
rashodi-1-6-2018-izvršenje izvori financiranja
polugodišnje-izvješće-oprisavci-1-6-2018

REBALANS PRORAČUNA 2018.

rebalans 2018. - naslovna stranica
rebalans 2018. - prihodi opći dio
rebalans 2018. - rashodi opći dio
rebalans 2018. - prihodi
rebalans 2018. - rashodi - programska
rebalans 2018. - rezultati opći dio
rebalans 2018. - plan razvojnih programa

rebalans 2018. - program građenja
rebalans 2018. - program javnih potreba
rebalans 2018. - program komunalne infrastrukture
rebalans 2018. - program poljoprivrednog zemljišta
rebalans 2018. - program socijalne skrbi      Evidencija sporova u 2018. godini
      Evidencija vrijednosnica u 2018. godini
      Izvještaji proračuna
      Bilješke
      Ovjere primitaka u 2018. godini


2017.

 
 
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

godišnje izvršenje proračuna 2017.
preraspodjela rezultata 2017.
1. prihodi 2017.
2. prihodi - izvršenje 2017.
3. rashodi 2017.
4. izvršenje programi i aktivnosti 2017.
5. rezultat poslovanje 2017.

PROGRAMI 2017.

građenje komunalne infrastrukture
izvješće o korištenju sredstava od zakupa PZ
program javnih potreba
program komunalne infrastrukture
program socijalne skrbi

Financijski izvještaji za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještajeREBALANS 2017.

naslovna
rebalans prihodi - analitika
rebalans prihodi opći dio
rebalans višak prihoda opći dio
rebalans rashodi opći dio
rebalans rashodi pozicije
rebalans rashodi programski dio
rebalans plan razvojnih programa

rebalans programa građenja i kom. infrastrukture
rebalans program javnih potreba
rebalans programa održavanja kom. infrastrukture
rebalans programa socijalne skrbiIZGLASANI PRORAČUN 2017.

naslovna
odluka o izvršenju
plan razvojnih programa
prihodi proračuna opći dio
prihodi proračuna posebni dio
rashodi proračuna opći dio
rashodi proračuna posebni dioPROGRAMI 2017.

program javnih potreba
program održavanja komunalne infrastrukture
program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
program socijalne skrbiPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

polugodišnje izvješće proračuna
prihodi analitika
prihodi opći dio
rashodi opći dio
rashodi - pozicije
rashodi - programska klasifikacija
rezultat poslovanja


2016.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

godišnje izvješće proračuna
preraspodjela rezultata
prihodi 2017.
račun financiranja
rashodi
rashodi - pozicije
rashodi - programska i organizacijska
rezultat poslovanja

PROGRAMI 2016.

građenje komunalne infrastrukture
izvješće socijalni program
izvješće program javnih potreba
izvješće program komunalne infrastrukture


REBALANS 2016.

naslovna
rebalans izvori financiranja
rebalans prihodi - analitika
rebalans prihodi opći dio
rebalans rashodi opći dio
rebalans rashodi pozicije
rebalans rashodi programski dio
rebalans rezultati

rebalans programa građenja i kom. infrastrukture
rebalans program javnih potreba
rebalans programa održavanja kom. infrastrukture
rebalans programa socijalne skrbiPOLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

polugodišnje izvješće proračuna
polugodišnje izvješće - tabela
prihodi
rashodi
rashodi - pozicije
rashodi - programska klasifikacija
rezultat
financijski izvještaj proračuna 2016.


IZGLASANI PRORAČUN 2016.

naslovna
prihodi proračuna opći dio
prihodi proračuna posebni dio
rashodi proračuna opći dio
rashodi proračuna programi i aktivnosti

plan razvoja sustava civilne zaštite
analiza sustava CZ
smjernice sustava CZ


PROGRAMI 2016.

program javnih potreba
program održavanja komunalne infrastrukture
program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
program socijalne skrbi


2015.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

godišnje izvješće proračuna
izvršenje 3,4
izvršenje 6,7
izvršenje 9 - rezultat
izvršenje rashodi - pozicije
izvršenje rashodi programska
preraspodjela rezultata


IZGLASANI PRORAČUN 2015.

odluka o izvršenju
naslovna
opći dio 3,4
opći dio 6,7
posebni prihodi
rashodi
plan razvojnih programa
obrazloženje plana

polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 2015.
godišnje izvješće o izvršenju proračuna 2015.
IZVRŠENJE 3,4-II
IZVRŠENJE 6,7-II
IZVRŠENJE 9 - rezultat
IZVRŠENJE rashodi - programska
preraspodjela rezultata 2015.

Programi 2015.

program javnih potreba
program komunalne infrastrukture
građenje komunalne infrastrukture
program socijalne skrbi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2015. godinu
IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2015. godinu
IZVJEŠĆE o izvršenju programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti Općine Oprisavci za 2015. godinu
IZVJEŠĆE o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci za 2015. godinu


REBALANS 2015.

naslovna
rebalans program javnih potreba
rebalans planirani manjak opći dio
rebalans planirani manjak posebni dio
rebalans prihodi opći dio
rebalans rashodi opći dio
rebalans rashodi programi i aktivnosti
rebalans građenje komunalne infrastrukture
rebalans program komunalne infrastrukture
rebalans program socijalne skrbi2014.

IZGLASANI PRORAČUN 2014.

odluka o izvršenju
proračun - opći dio
prihodi - opći dio
prihodi - posebni dio
rashodi - opći dio
rashodi - po pozicijama

Programi 2014.

program građenja komunalne infrastrukture
program održavanja komunalne infrastrukture
program javnih potreba
program socijalne skrbi


REBALANS 2014.

naslovna
opći dio 3,4
opći dio 6,7
opći dio 9
prihodi posebni dio
rashodi
komunalna građenja
javne potrebe
komunalna infrastruktura
socijalna skrb


2013.

rebalans 2013.
opći dio prihodi - rebalans
opći dio rashodi - rebalans
prihodi analitika - rebalans
rashodi po pozicijama - rebalans

Programi 2013.

program društvene djelatnosti- rebalans
građenje komunalne infrastrukture - rebalans
program komunalne infrastrukture- rebalans


<<< nazad