DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
Gdje sam: Javna nabava | [ online: 5]
[max online: 62] Broj posjeta:
Javna nabava
12.2.2021
      
        Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu

        poveznica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/



Plan nabave 2021.
16.1.2021
        Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU

        1. izmjene i dopune PLANA NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU
        2. izmjene i dopune PLANA NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU
        3. izmjene i dopune PLANA NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU
        4. izmjene i dopune PLANA NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU

        poveznica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/



Javna nabava
6.2.2019


Plan nabave 2020.
13.1.2020
        Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2020. GODINU

        1. izmjene i dopune Plana nabave Općine Oprisavci za 2020. godinu.
        2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Oprisavci za 2020. godinu.
        3. izmjene i dopune Plana nabave Općine Oprisavci za 2020. godinu.
        4. izmjene i dopune Plana nabave Općine Oprisavci za 2020. godinu.


        poveznica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/



Javna nabava - 23/2019.
8.4.2019
        
      Izrada III. izmjena i dopuna PPUO Oprisavci

      Evidencijski broj nabave: 23/2019

odluka o početku postupka javne nabave
izmjene i dopune Plana nabave
poziv na dostavu ponude
----
zapisnik o ocjeni i pregledu ponuda
odluka o odabiru


Javna nabava
23.1.2019


Javna nabava - 1/2019.
17.1.2019
        
      Izvođenje radova na rekonstrukciji traktorskog puta u šumsku cestu u g.j. Zapadne Trnjanske šume na području općine Oprisavci u katastarskim općinama Oprisavci i Kuti Trnjanski.

      Evidencijski broj nabave: 1/2019

Izvješće o prethodnom savjetovanju
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik 44-17
Troškovnik 87-17


Plan nabave 2019.
11.1.2019
        Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2019. GODINU
        1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
        2. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
        3. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
        4. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
        5. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu




Javna nabava
18.1.2018


Plan nabave 2018.
16.1.2018
        Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2018. GODINU
        1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
        2. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
        3. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu



Plan nabave 2017.
2.1.2017
        Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2017. GODINU [28.03.2017.]
        PLAN NABAVE 2017. - izmjene i dopune [29.08.2017.]
        Izjava načelnika - (sukob interesa) [02.01.2017.]


Javna nabava
28.3.2017


Plan nabave 2016.
15.2.2016
        Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2016. GODINU [15.2.2016.]
        Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu [1.4.2016.]
        2. izmjena plana nabave za 2016. godinu [15.7.2016]



Javna nabava
16.2.2016


Plan nabave 2015.
21.1.2015
        Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2015. GODINU
        IZMJENA PLANA NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2015. GODINU



Javna bagatelna nabava - izgradnja mrtvačnica u Svilaju, Prnjavoru i Novom Gradu
6.10.2014
        
       1. faza izgradnje mrtvačnica u Novom Gradu (k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru (k.č.br. 192. u k.o. Prnjavor) i Svilaju (k.č.br.57. i 384. u k.o. Svilaj)


Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Projekt kanalizacije, struje i temelja
Građevinska dozvola Svilaj
Građevinska dozvola Prnjavor
Građevinska dozvola Novi Grad


Javna nabava - reciklažno dvorište
8.5.2014


Pregled sklopljenih ugovora 2013.
31.3.2014
        
       Pregled sklopljenih ugovora 2013.


Plan nabave 2013./2014.
17.1.2014
        Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

       Izmjena plana nabave za 2013.
       Plan nabave za 2014.
       Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.


Javni natječaj
25.7.2013
        Objava


        JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Brodsko-posavske županije u sufinanciranju projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU-DRUGI KRUG

Javni natječaj
Izjava prijavitelja
Prijavni obrazac
Zahtjev za povrat


Plan nabave 2013.
25.2.2013
        Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Općina Oprisavci na službenim internetskim stranicama objavljuje:

        PLAN NABAVE OPĆINE OPRISAVCI ZA 2013. GODINU



Registar ugovora o javnoj nabavi
21.12.2012
Registar ugovora o javnoj nabavi

grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 21. prosinca 2012. godine


        Sukladno članku 21., stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) javni naručitelj Općina Oprisavci uspostavlja Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

  1. Ugovori o javnoj nabavi


Objava - Izvješće
3.10.2012
grbRH  
REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 27. rujna 2012. godine

IZVJEŠĆE O SKLOPLJENOM UGOVORU 

1. NAZIV JAVNOG NARUČITELJA:  
OPĆINA OPRISAVCI
Oprisavci174 A, 35213 OPRISAVCI
OIB: 52262354242
Telefon/Fax: 035/227 - 501,
Email: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr

2. PREDMET UGOVORA:    Sanacija odlagališta otpada „Prnjavor“ CPV: 45222110-3 – Odlagalište otpada

3. VRIJEDNOST UGOVORA:  735.933,75 kuna bez PDV-a

4. VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak       
           
5. KRITERIJI ODABIRA: Najniža cijena

6. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-2012 

7. BROJ OBJAVE IZ ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE NARODNIH NOVINA:
2012/S 002-0033706 od 22. lipnja 2012.

8. DATUM SKLAPANJA UGOVORA: 17. rujna 2012.

9. BROJ ZAPRIMLJENIH PONUDA:  5

10. NAZIV I ADRESA ODABRANOG PONUDITELJA:
           
Zajednica ponuditelja:

        BRODSKA POSAVINA d.d., 35000 Slavonski Brod, Šetalište Braće Radića 22, OIB: 10430829428  i
        G.T. TRADE d.o.o., 21000 Split, Spinčićeva 2D, OIB: 27976544334

11. RAZLOG ODABIRA:           

Zajednica ponuditelja BRODSKA POSAVINA d.d., 35000 Slavonski Brod, Šetalište Braće Radića 22, OIB: 10430829428  i G.T. TRADE d.o.o., 21000 Split, Spinčićeva 2D, OIB: 27976544334 je dostavila ponudu koja je ujedno prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda  s najnižom cijenom.

12. NAZIV NEODABRANIH PONUDITELJA:          


        GRAĐEVINAR d.o.o., Našice, V. Nazora 88
        EKO FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180 C
        FELIKS REGULACIJA d.o.o., Slavonski Brod, Industrijska zona Bjeliš bb
        VELKOM d.o.o., Kalnik, Trg S. Radića 15

Pregled ugovora PDF


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa vezano
uz članak 13. Zakona o javnoj nabavi

 

        Na temelju izjave iz članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima predstavnik javnog naručitelja Općina Oprisavci, Oprisavci 174 A, Oprisavci, OIB: 52262354242, iz članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.


Plan nabave za 2012. godinu

  Općinski načelnik:
Antun Jovičić


JAVNI NATJEČAJ
11.5.2012
grbRH  
  REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

grbOO

OPĆINA OPRISAVCI
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINSKI NAČELNIK

Oprisavci, 11. svibnja  2012.

       Temeljem, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci (Klasa:023-05/12-01/7, Ur.broj:2178/14-01-12-1), odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 68/97, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09 i 153/09), Općina Oprisavci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci


Članak 1.
       Općina Oprisavci raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci, na adresi: Oprisavci 68, Oprisavci, koji je smješten unutar nekretnine upisane u zk.ul. br. 421, sagrađen na k.č. br. 1099 k.o. Oprisavci – ZADRUŽNI DOM.

Članak 2.
       Poslovni prostor u vlasništvu Općine Oprisavci daje se u zakup u svrhu obavljanja zdravstvene djelatnosti.

Članak 3.
       Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 (deset) godina.

Članak 4.
       Početni iznos zakupnine iznosi 1.000,00 kn mjesečno.

Članak 5.
       Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 20.000,00 kuna te se polaže kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. na račun Općine Oprisavci br. 2340009-1830300001 model 68 poziv na broj odobrenja 7706-OIB, svrha uplate: Jamčevina.
       Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku otvaranja ponuda.
       Pravo na zakup ima sudionik koji ispunjava uvjete Natječaja i koji ponudi najviši iznos zakupnine.

Članak 6.
       Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove i usluge isporučiteljima energije i usluga (struja, voda, plin i drugo) prema primljenim računima o potrošnji. Općinsko vijeće Općine Oprisavci zadržava pravo potpunog ili djelomičnog poništenja ovog Natječaja i isto nije dužno obrazložiti.
       Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje imaju pravo samostalnog rada.
       Poslovni prostor izdaje se u zakup u stanju viđeno-preuzeto, pa je zakupnik dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te se potpisom Ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga, bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca.
       Zakupnik je dužan sam pribaviti svu dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja označene djelatnosti u zakupljenom prostoru.

Članak 7.
       Ponuda za natječaj mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), potvrdu o OIB-u, te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine;
- visinu ponuđene zakupnine;
- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu;
- presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba; te izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar (obrtnicu), iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena;
- izvornik ili ovjerenu presliku Odobrenja za samostalni rad izdanu od nadležne komore;
- potvrdu da se protiv direktora, odnosno vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, te izjavu da nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva;
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 (trideset) dana do dana podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
- potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 (trideset) dana do dana podnošenja ponude,
- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom o zakupu poslovnog prostora, te izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup;
- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora.
Članak 8.
       Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.
       Ponude se dostavljaju poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama na adresu:

       OPĆINA OPRISAVCI
       Oprisavci 174/A
       35213 Oprisavci

       s naznakom: "Za Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci – Ne otvarati" u roku od 15 dana od dana objavljivanja Natječaja u tjedniku „Posavska Hrvatska“.


  Općinski načelnik:
Antun Jovičić